NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
Het Canon Casusspel is een spel over het heden en verleden van het sociaal werk.

Het sociaal werk kent een lange geschiedenis. Oplossingen voor vraagstukken zijn tegenwoordig anders dan vroeger, maar soms zijn de verschillen tussen vroeger en nu kleiner dan je zou denken. Bovendien is er zelden sprake van één juiste oplossing. Door het spelen van het Canon Casusspel raak je hierover in gesprek en leer je meer over de ontwikkeling van het sociaal werk.

Download de volledige uitleg.
Jeugd Jeugd

A. Casus: Isabel is 10 jaar oud en zit op de basisschool. Isabel heeft een leerachterstand opgelopen en is voor de twee keer blijven zitten. Ze loopt achter op haar leeftijdsgenoten. Wat moet er gebeuren met Isabel?

B. Casus: Jacob is 17 jaar oud. Hij is voor de vierde keer opgepakt voor diefstal en verantwoordelijk geacht. Wat moet er gebeuren met Jacob?

C. Casus: Matthijs is 9 jaar oud en woont thuis met zijn ouders. Als Matthijs iets doet wat hij niet mag of als hij brutaal is, wordt hij door zijn vader geslagen. Wat moet er gebeuren met Matthijs?

    overzicht   volgende   laatste

Toen


1. Kinderen en jongeren werden naar een speciale school gestuurd.
Zie canon 1896 – De bijklasse van Meester Köhler Zie canon 1904– Jan Klootsma

2. Kinderen en jongeren werden naar een internaat gestuurd
Zie canon 1846-Het Sint Aloysiusgesticht Zie canon 2001-Eigen Kracht Conferentie

3. Kinderen en jongeren werden opgenomen in een pleeggezin
Zie canon 1939 – Meisjesstad Zie canon 1874 – Maatschappij tot opvoeding van Wezen in het huisgezin

4. Er werd een gevangenisstraf opgelegd
Zie canon 1833 – Eerste jeugdgevangenis in Rotterdam

5. Er was geen ingrijpen nodig

Nu


1. Jongeren krijgen begeleiding van de Reclassering
Zie canon 1971 – De werkstraf Zie canon 1995 – Jeugdreclassering

2. Disfunctionele gezinnen krijgen gezinstherapie
Zie canon 1993-Families First Zie canon 2001-Eigen Kracht Conferentie

3.  De Wet Passend onderwijs probeert oplossingen op maat aan te bieden
Zie canon 1992 Weer samen naar school Zie canon 2003-Het rugzakje

4. Kinderen en jongeren die niet kunnen meedoen worden heropgevoed.
Zie canon 1833 – Eerste jeugdgevangenis Zie canon 1903- Wonen moet je leren

5. Er is tegenwoordig geen ingrijpen nodig

Antwoorden


Casus Toen Nu
Isabel 1 3
Jacob 4 1
Matthijs 3 2


    overzicht   volgende   laatste
Ontwikkeld door Rstyle