NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
Het Canon Casusspel is een spel over het heden en verleden van het sociaal werk.

Het sociaal werk kent een lange geschiedenis. Oplossingen voor vraagstukken zijn tegenwoordig anders dan vroeger, maar soms zijn de verschillen tussen vroeger en nu kleiner dan je zou denken. Bovendien is er zelden sprake van één juiste oplossing. Door het spelen van het Canon Casusspel raak je hierover in gesprek en leer je meer over de ontwikkeling van het sociaal werk.

Download de volledige uitleg.
Samenleving Samenleving

A. Asha en Ramesh hebben vier kinderen. Het gezin leeft in armoede en zorgt voor overlast in de buurt. Hoe gaat de samenleving hiermee om?

B. Annemarie is een alleenstaande vrouw met een verstandelijke beperking, zij vertoont ernstig problematisch gedrag. Hoe gaat de samenleving hiermee om?

C. Harry is een volwassen man en veroordeeld voor een zededelict. Hij heeft zijn straf erop zitten en keert terug in de samenleving. Hoe gaat de samenleving hiermee om?

eerste   vorige   overzicht    

Toen


1.Mensen kwamen in een veilig huis op een geheim adres te wonen
Zie canon 1974 - Blijf van m’n lijf

2.Het was voor mensen bijna onmogelijk om geschikte huisvesting te vinden. Zij werden vaak verbannen uit hun buurt en woonplaats
Zie canon 2014 - De burgemeester van Leiden

3.Mensen werden heropgevoed en in woonscholen geplaatst
Zie canon 1903 – wonen moet je leren en 1918 Woonschool – Zeeburgerdorp

4.Mensen werden in een instelling opgenomen waar zij rustig werden gehouden. Het doel was stabilisatie van het gedrag
Zie canon 1988 - Jolanda Venema

5.Mensen werden verplicht te werk gesteld in een sociaal werkvoorzieningsbedrijf
Zie canon 1920 – Het experiment van Meester Wepster

Nu


1. Professionals bieden langdurige en intensieve hulp. Indien nodig kunnen professionals advies vragen aan het Centrum voor Consultatie en Expertise
Zie canon 1988 - Jolanda Venema

2. Ieder mens wordt als volwaardig burger beschouwd. Mensen worden aangesproken op hun eigen kracht en van iedereen wordt verwacht dat hij/zij participeert in de samenleving
Zie canon 2013 – Participatiesamenleving Zie canon 2015 – Van verzorging naar meedoen (of verwaarlozing?)

3. Mensen worden gemeld bij Veilig thuis en krijgen een voogd toegewezen die zorgt dat de juiste hulpverlening wordt geboden
Zie canon 1972 - Vertrouwensartsen kindermishandeling

4. Mensen kunnen extra hulpverlening krijgen met extra geld in het kader van ‘een rugzakje’
Zie canon 2003-Het rugzakje. Wiltgroei in etiketten

5. Vrijwilligers bieden ondersteuning in een zogenaamde ‘Cirkel voor Ondersteuning’ rondom de persoon.
Zie canon 2009 cirkels voor ondersteuning, samenwerking en aanspreekbaarheid (COSA) Zie canon 2014 - De burgemeester van Leiden

Antwoorden


Casus Toen Nu
Asha en Rames 2 3
Annemarie 1 4
Harry 5 2


eerste   vorige   overzicht