NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
TACTUS IN DE TIJD 3.0 Jaap van der Stel
TACTUS IN DE TIJD 3.0
1900-2023

Tactus verslavingszorg, Deventer, 2023
Bestellen
eerste   vorige   overzicht   volgende   laatste
S I G N A L E M E N T


Dit geschiedenisboek is een wandeling door de geschiedenis van wat nu Tactus is, de bundeling van verschillende regionale instellingen voor verslavingszorg in Oost Nederland. De samenstellers van dit boek zijn zich vooral van twee zaken bewust geworden. Allereerst het belang van en ook het plezier in het pluizen in de geschiedenis. Op de tweede plaats de voortdurende herkenning. Steeds meer zorg voor meer verslaafden, meer professionalisering in een voortdurende cyclus van herhaling en herkenning. Veel veranderde, maar veel bleef ook hetzelfde.
De eerste editie van dit boek verscheen in 2001 ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van Tactus in 2000, de tweede editie (2.0) tot 2013 verscheen alleen digitaal vanwege de financiële crisis waar Tactus mee te maken kreeg in 2014, het boek bleef toen op de plank liggen, maar nu verschijnt de derde editie (3.0), ter gelegenheid van het afscheid van Tactus-bestuurder Ruud Rutten op 30 november 2023. En vanwege de opening van het Zwembadmuseum Oldenkotte in Rekken waar de bezoeker een duik in de geschiedenis kan nemen van Tactus Verslavingszorg en de Rekkense Inrichtingen.

Het boek is geen volledige necrologie geworden van de organisatie, de zorgontwikkeling en van de personen die daar een belangrijke rol in hebben vervuld. Het is niet al omvattend, niet verklarend en het is evenmin een optelsom van ons aller herinneringen. Het is boven alles een impressie van hoe de zorg voor mensen met een verslaving past in de tijd. En hoe Tactus zich ontwikkeld heeft door de jaren heen. Het is geen afgeronde geschiedschrijving. Integendeel, het is een startpunt, een eye opener, om er weer eens van overtuigd te raken hoe belangrijk het is om goed met het verleden om te gaan. Een startpunt om ook in de toekomst meer verhalen en ook beelden vast te houden, zodat later het verleden makkelijker toegankelijk zal zijn. Het boek vormt dan ook een onderlegger bij het Zwembadmuseum Oldenkotte in Rekken dat voorjaar 2024 officieel geopend wordt. Zo bewaren we onze geschiedenis.

Tactus in de Tijd 3.0 bestaat uit twee delen. Deel I beschrijft de geschiedenis van het ontstaan van Tactus en haar vele voorlopers vanaf het begin tot en met 2013. Deel II gaat in op de laatste 10 jaar, maar blikt ook terug op de vele veranderingen die in en om de verslavingszorg (i.h.b. Tactus) in meer dan een eeuw hebben plaatsgevonden. Daarin laten we ook twee ‘tijdreizigers’, een hulpverlener en een cliënt, in verwondering terugblikken op alle, veelal positieve, veranderingen die er in die tijd zijn geweest.

Tactus Verslavingszorg, november 2023eerste   vorige   overzicht   volgende   laatste