NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
 Overzicht
1817 Elizabeth Fry
De Engel van Newgate
Thomas Chalmers 1819 Thomas Chalmers
Friendly visiting en gemeenschapszorg
Octavia Hill, omstreeks 1870. 1864 Octavia Hill
Volkshuisvesting als scharnier in de sociale hulpverlening
Arnold Toynbee 1884 Arnold Toynbee
Volksontwikkeling en settlement work startte in Londen
Jane Addams 1889 Jane Addams
Settlement work in Amerika
Sigmund Freud (1856-1939) 1900 Sigmund Freud
De mens als conflict
Janusz Korczak (1878 of 1879-1942) 1912 Janusz Korczak
Grondlegger van de participatieve opvoeding
John Dewey 1916 John Dewey
Kampioen van de participatieve democratie
Mary Richmond, omstreeks 1895. 1917 Mary Ellen Richmond
Grondlegster van het social casework
Alice Salomon 1929 Alice Salomon
Internationaal verband van opleidingen sociaal werk
Gordon Hamilton met dank aan Jennifer A. March, Alumni Relations, Columbia University of Social Work 1940 Amy Gordon Hamilton
Moeder van het moderne social casework
sir William Henry Beveridge, de architect van de verzorgingsstaat 1942 William Henry Beveridge
De architect van de verzorgingsstaat
Saul Alinsky 1946 Saul Alinsky
De vader van de samenlevingsopbouw
Benjamin Spock 1946 Benjamin Spock
Auteur van de opvoedingsbijbel
Carl Rogers (1902-1987) 1951 Carl Rogers
De cliënt centraal – humanistische psychologie
Duits-Amerikaans-joodse denker Hannah Arendt (1906-1975) 1958 Hannah Arendt
Het maken van onderscheid
Michel Foucault (1926-1984). 1961 Michel Foucault
Welzijnswerk als disciplinering
Jane Jacobs 1961 Jane Jacobs
De dood en het leven van de stad
Erving Goffman 1961 Erving Goffman
Totale instituties
Anna Freud in 1957 1965 Anna Freud
Paul Watzlawick, filosoof en filoloog, 1921-2007 1967 Paul Watzlawick
Pragmatische aspecten van menselijke communicatie
Nagy op oudere leeftijd 1967 Iván Böszörményi-Nagy
De contextuele benadering/therapie
Michael Lipsky 1969 Michael Lipsky
Street level bureaucrats en discretionaire ruimte
Paulo Freire (1921-1997) 1970 Paulo Freire
Exemplarisch leren – ‘onderwijs in de taal van het volk’
Wolf Wolfensberger (1934-2011) 1972 Wolf Wolfensberger
Grondlegger van het inclusief denken
Professionele twijfel 1973 Joel Fischer
De vader van de professionele twijfel
Ann Hartman 1978 Ann Hartman
Hulpverlening met behulp van sociale netwerken, ecogram en genogram
Charles Murray 1984 Charles Murray
Kritiek op de verzorgingsstaat
John L. McKnight 1993 John L. McKnight
ABCD-aanpak: Amerikaans opbouwwerk
Robert Putnam 1995 Robert Putnam
Sociaal kapitaal als doel en middel
Pierre Rosanvallon 1995 Pierre Rosanvallon
Erosie van eigenbelang vraagt om pure solidariteit
Theodore Dalrymple is een pseudoniem voor Anthony M. Daniels 2001 Theodore Dalrymple
Hoe de verzorgingsstaat de onderklasse in stand houdt