NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Arend  WesdijkArend Wesdijk (1982 - 2023)


opbouwwerk, samenlevingsopbouw


zag zichzelf als ‘samenlevingsstrateeg’, iemand die de echte verhalen van mensen serieus neemt én ze vertaalt naar sociaal beleid en politiek.


* * *


Arend Wesdijk werkte mee aan de Canon samenlevingsopbouw. Hij was o.a. fractiemedewerker van GroenLinks in de Eerste Kamer, lid van het Wmo-platform in Utrecht, voorzitter van de Wmo-raad Barendrecht, ambassadeur van de Barendrechtse Uitdaging, radiopresentator bij Exxact FM, lid van de Raad van Toezicht van Stichting VanHarte en bestuurslid van Stichting Natuurgoed Ziedewij. Hij is ook de initiatiefnemer van een buurttuin in de Kempenaar. Hij maakte in de nacht van donderdag 29 op vrijdag 30 juni een einde aan zijn leven. Hij zou de daarop volgende zondag 42 jaar zijn geworden.

Oud-senator Ruard Ganzevoort en fractievoorzitter Arie Kooijman van GroenLinks Barendrecht hebben een in memoriam geschreven. De onderstaande teksten zijn gepubliceerd op de website deschakelbarendrecht.nl.

Gedreven tot het uiterste

door Ruard Ganzevoort

Vorige week donderdagnacht stierf Arend Wesdijk. Ik kende hem een jaar of twintig. In zijn studententijd hadden we intensieve gesprekken over het leven en zijn levensdoelen. Later werkten we samen in de Eerste Kamer waar ik lid en hij fractiemedewerker was. We hielden af en toe contact, zowel over zijn politieke gedrevenheid als over zijn persoonlijke tragiek: de (onbedoelde) ontploffing in zijn huis in 2013 na een suïcidepoging waaraan hij zijn opvallende littekens overhield, en het gemis van zijn nu 12-jarige dochter Liané met wie hij geen contact meer had.

Het persoonlijke en het politieke hadden voor Arend alles met elkaar te maken. Dat kwam door zijn (te) sterke rechtvaardigheidsgevoel. Hij maakte zich druk om bewoners die leden onder drugsoverlast, mensen die van de WMO-afhankelijk zijn, LHBTIQ+-ers, enzovoorts. Hij zag zichzelf als ‘samenlevingsstrateeg’, iemand die de echte verhalen van mensen serieus neemt én ze vertaalt naar sociaal beleid en politiek. In een interview zei hij eens: “Kansen creëren voor hen die het nodig hebben, zie ik als mijn persoonlijke en professionele mission statement.”

In zijn gedrevenheid wist Arend niet altijd maat te houden. Hij streed voor kwetsbare mensen en een betere wereld maar zijn felheid in discussies en op sociale media leidde regelmatig tot conflict, onbegrip en vervreemding. Daardoor bereikte hij vaak minder dan hij zo graag wilde. In die vervreemding viel het hem zwaar te zien “dat mensen die alle welvaart en vrijheid hebben om het goede te doen”, in zijn ogen “zo volhardend kiezen voor het kwade.” Arends gedrevenheid voor het goede bracht hem tot de uiterste, tragische keuze zijn leven te beëindigen.

Arend, die afgelopen zondag 42 jaar zou zijn geworden, wordt gemist door zijn familie en vrienden die onder zijn felle gedrevenheid zijn goede hart zagen. Een mooi en soms moeilijk mens. Hij wordt herinnerd om dat goede hart waarmee hij de wereld beter wilde maken.

Prof. Dr. R. Ruard Ganzevoort (58) is hoogleraar aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, was tot voor kort lid van Eerste Kamer voor GroenLinks en was bestuurder in wetenschap, zorg en welzijn.

-------------------------------------------------------------

Pal voor rechtvaardigheid

door Arie Kooijman

Arend was een betrokken, slimme, sociale en creatieve Barendrechter die pal stond voor rechtvaardigheid. In de afgelopen tien jaar betrok hij me bij meerdere onderwerpen waarbij het steeds ging om rechtvaardigheid.

Arend gaf aan mensen een stem. Met name nam hij het op voor mensen met een beperking, mensen met, zoals het genoemd wordt, onaangepast gedrag en mensen die niet rond kunnen komen. Hij vond belangrijk dat juist hun stem gehoord werd. Hij gaf hen die stem.

In de werkgroepen van de Adviesraad (voorheen de WMO adviesraad) vertelden de deelnemers hun persoonlijke verhaal en de gevolgen van tekortkomingen van het beleid. Arend zette deze verhalen om in professionele adviezen aan het College van Burgemeester en wethouders. Deze werden zeer gewaardeerd en menig advies werd door de wethouder e/o raad opgenomen in het beleid. De leden van de gemeenteraad riepen zelfs de wethouder ter verantwoording als deze adviezen van de Adviesraad ontbraken.

Arend was een scherpe denker die dit combineerde met vechtlust. Hij bleef zijn idealen trouw en wist menig paadje te vinden om een onderwerp op originele wijze onder de aandacht te brengen.

Arend, we zullen je inzet voor een rechtvaardigere en betere wereld, waar ruimte is voor ieder, voortzetten.

Arie Kooijman is fractievoorzitter van GroenLinks in Barendrecht.Publicatiedatum: 13-07-2023
Datum laatste wijziging :13-07-2023design by Anne Van De Genachte / built by Dutchlion 2015 / maintenance by Rstyle