NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
 Overzicht
Nicolas de Condorcet 1792 Voorlopers: Condorcet e.a.
Van `t Nut over de fondsen tot de standenbewegingen
detail adultschool Elversele 1909 1845 Adultenscholen en...
Het volk is ongemanierd en moet beschaafd worden!
logo’s eerste fondsen 1851 Willemsfonds, start cultuurfondsen
Ze leerden hun leden lezen, kijken en praten
Gezin van Paemel, 19e eeuws sociaal drama van Cyriel Buysse door de Gentse Multatulikring 1853 Amateurkunsten
Kunst verheft en veredelt?
detail KSA 1877 Jeugdzorg en jeugdbeweging
De ontdekking van de jeugdvorming
detail arbeidersjeugddag Antwerpen 1922 1890 Sociaal-culturele verenigingen
Een dynamiek van ontmoeting, ontspanning en ontplooiing
logo (Nederlandstalig) van Centrale voor Arbeidersopvoeding 1911 C.A.O. en...
Kadervorming en professionalisering
Jules Destree, wegbereider van de overheidsbemoeienis met cultuur 1921 Destrée
De overheid zet de subsidietrein op de rails
buste Lodewijk De Raet 1952 Volkshogeschoolwerking
Volksverheffing revisited
start tijdschrift Volksopvoeding 1952 1952 Visie- en theorievorming bloeit
Van ideologische bewogenheid naar kennisgedreven praktijk
Jeugdhuis Kaktus, jaren zeventig? 1952 Jeugdhuiswerking gestart
De pluralisering van jeugdwerkvormen
UNESCO 1960 Education permanente
Vernieuwende impulsen voor een oude wijsheid
De Warande, één van de eerste culturele centra te Turnhout 1963 Culturele centra van toen
Nu cultuur- en gemeenschapscentra!
buurtwerk Antwerpen jaren vijftig 1966 Samenlevingsopbouw gestart
Van volksontwikkeling naar welzijnswerk
beeld van een Vlaams gemeentebestuur zestiger jaren 1967 Lokaal beleid
(jeugd)cultuurbeleid en -participatie, lokaal geënt
beweging vanuit volksprotest 1968 Nieuwe sociale bewegingen
Ontstaan uit volksprotest
ondertekening cultuurpact 1970 Cultuurpact, ver- en ontzuiling
Gelijke behandeling en inspraak
Hugo Weckx 1972 Sociaal-cultureel werk in Brussel
Net als elders, of toch niet helemaal!
Rika De Backer-Van Ocken drukte haar ministeriële stempel van halverwege zeventig tot begin tachtig 1973 Culturele autonomie
Een tsunami van wetgevend werk rond cultuur
actie geen besparingen! 1976 Belangenbehartiging
Ondersteuning van het sociaal-cultureel werk
bibliotheek in het oud station van Moerbeke 1978 Bibliotheekdecreet
Van (volks)boekerij tot lokale cultuurspeler
jeugddienst Don Bosco 1985 Jeugdwerk vervolgd
Consolidatie en verbreding jeugdwerk
Vergadering Socialistische gepensioneerden te Dendermonde in 1982 1988 Ouderenwerk
Van gepensioneerden naar competente en participerende senioren
Danny Wildemeersch spreekt over Nieuwe Uitdagingen, 1992 Dommelhof 1992 Terugblik
Evolutie motieven en doelstellingen overheidsondersteuning.
participtiedecreet 2007 Bert Anciaux 1994 Participatie
Participatie en diversiteit