NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
 Overzicht
beeld van Eugeen Van Miegem op de plek waar men vanuit Antwerpen inscheepte 1888 Vlaamse landverhuizers...
Religieus geladen ondersteuning bij Vlaamse emigratie
Mijnschacht als symbool voor ’Iedereen Zwart’ 1925 Vreemd volk in Limburgse mijnen
Eerste opvang en controlerende ondersteuning
op de vlucht... in de opvang 1946 Vluchtelingenwerk
Evidente opdracht voor sociaal werk?!
werken aan emancipatie vanuit het Provinciaal Onthaalcomité voor Gastarbeiders in Limburg 1965 Sociaal werk met migranten op een dubbelspoor
Beleids- en particulier initiatief
verzet tegen slechte huisvesting te Gent in de jaren tachtig 1976 Start bevlogen pioniersarbeid
Migranten en basiswerk
kapwagen 1977 Woonwagenwerking erkend
De oprichting van het Vlaams Overleg Woonwagenwerk
Vic Anciaux (l), Rika Steyaert (r), Paula D´Hondt (o) 1981 De politiek aan zet!
Migratie wordt politiek een hot item
Paula d’Hondt 1989 Paula D`Hondt: een koninklijk commissaris
Migratie en integratie in één adem
een veelheid aan mensen 1992 Integratiepraktijk uitgetekend
Bestaande acties als een puzzel in elkaar gepast
Strijkatelier De Plooi in Dilbeek 1996 Fondsgelden moeten het tij helpen keren
Projecten voor maatschappelijke inbedding
beeld van de tentoonstelling Ons verleden onze toekomst, georganiseerd door het Minderhedenforum. 1998 Een scharnierjaar?
Professionele ondersteuning krijgt een image
Sémira Adamu 1998 Sémira Adamu
Een schok die hevig natrilde!
Detail handboek Maatschappelijke Oriëntatie 2000 Inburgering als beleid
Van basisinitiatief tot overheidsinitiatief
detail van de cover Roma-zigeuners, Overleven in een industriële samenleving, 2003 Roma, een volk onder zorgen?
Steun via moeizame wegen
Aandacht voor verschil, een project van de Karel de Grote-Hogeschool, 2005 2005 Een gericht diversiteitbeleid...eindelijk?
Recht op een plek!