NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
Wil van de Leur Opbouwwerk Archief

Archief Mededelingen Opbouwwerk | MO samenlevingsopbouw

Vanaf de oprichting van het NIMO in 1965 heeft de samenlevingsopbouw en het opbouwwerk een eigen vakpers gehad. Het begon met het Nimo-bulletin, dat later Tijdschrift Opbouwwerk ging heten. Dat blad fuseerde in 1977 met het tijdschrift Maatschappelijk Welzijn tot het maandblad Marge, dat zich in de geest van de tijd ontwikkelde tot een progressief algemeen welzijnsblad, waarin slechts zijdelings aandacht voor opbouwwerk was. Zo ontstond er een lacune die voor Wil van de Leur, directeur van het Landelijk Platform Opbouwwerk, reden was om in 1982 een start te maken met het uitbrengen van Mededelingen Opbouwwerk, dat later in 1992 MO/Samenlevingsopbouw ging heten.

Met 31 jaargangen en 4 tot 10 nummers per jaar kwam MO/Samenlevingsopbouw op een totaal van 235 nummers, waarvan het overgrote deel gedigitaliseerd is en op deze pagina gedownload kan worden. Die weerspiegelen bij elkaar hoe er tussen 1982 en 2012 over het vak en het werkveld werd gedacht. Tal van projecten, nieuwe initiatieven, discussies en trends passeren de revue.


Terug naar Hoofdmenu
Ontwikkeld door Rstyle