NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
 Overzicht
1800 Wraak of hulp?
Tweehonderd jaar reclassering in Nederland
Willem Hendrik Suringar 1823 Nederlands Genootschap tot zedelijke verbetering van gevangenen
Bakermat van de reclassering: de toewijding van vrijwilligers
1887 Leger des Heils Reclassering
Logies en werk na de detentie
Gerard Anton van Hamel 1842-1919 1890 De ’Nieuwe Richting’
Sociale wetenschappers zien de dader achter de daad.
De Reclasseringsregeling was het werk van minister A.P.L. Nelissen 1910 De Reclasseringsregeling
De overheid wordt actief
1949 - Affiche voor de jaarlijkse nationale collecte tgen behoeve van de reclassering 1915 Voorwaardelijke invrijheidsstelling en voorwaardelijke veroordeling
Reclassering van drankzuchtigen
Eppo Doeve, Poster Nationale reclasseringsdag 1947 1915 Voorwaardelijke veroordeling
Van begeleiding en nazorg naar toezicht
De rode jonker Charles Ruijs de Beerenbrouck was medeopricjting van de RK Reclasseringsvereniging. 1916 Rooms Katholieke Reclasseringsvereniging
Verzuiling en ontzuiling van de reclassering
Illustratie In de war Expertisecentrum Forensische Psychiatrie 1928 Ter beschikking gesteld
Reclassering en de psychiatrie
Willem Pompe omstreeks 1965 1948 De ’Utrechtse School’
Humanisering van het strafklimaat
1950 Professionalisering in de reclassering
De introductie van het social casework
Cover boek van R. Rijksen Meningen van gedetineerden 1958 Meningen van gedetineerden
Eerste onderzoek naar ervaringen met justitie
1971 De Werkstraf
Reclassering gaat alternatieve straffen begeleiden
Poster Exodushuizen in Den Haag 1981 Exodushuizen
Vrijwilligers bieden hulp na de detentie
1981 CEP Conférence Permanente Européenne de la Probation
Europeanisering van reclassering
Justitieambtenaar Leo Tigges bepleitte 1982 grotere zeggenschap van Justitie over de reclassering. 1982 Nota Taak en Structuur van de Reclassering
Minister van Justitie: subsidiegever wordt opdrachtgever.
1990 What works?
Antwoorden op ’nothing works’
1995 Jeugdreclassering
Pedagogische aandacht in een gedwongen kader
   1995 Drugsbeleid: continuïteit en verandering
Offensief tegen overlast
1997 CRIEM Nota: Criminaliteit bij etnische minderheden
Oververtegenwoordiging in foute statistieken
Beeld uit film Reclassering uit 1969 2009 Wie werkt?
De professional als bron van effectiviteit
2009 Cirkels voor Ondersteuning, Samenwerking en Aanspreekbaarheid (COSA)
Vrijwilligers begeleiden ex-zedendelinquenten
2011 De waardendriehoek
Zorg, veiligheid en autonomie
Logo Congres over Jongeren met een LVB in de criminaliteit 2013 Jeugdige delinquenten met een LVB
Ongewoon moeilijk
17 febr. 2014 Burgemeester Henri Lenferink in gesprek met demonstranten tegen de komst van Benno L. 2014 De burgemeester van Leiden
De groeiende samenwerking tussen gemeente en reclassering