NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
Liesbeth  van Bemmel Liesbeth van Bemmel

Liesbeth van Bemmel werkt sinds 2006 bij de Federatie Opvang als senior beleidsadviseur/projectmanager. In die functie heeft zij onder andere het Verbeterplan Vrouwenopvang ontwikkeld en samen met anderen uitgevoerd. In totaal heeft Liesbeth dertig jaar ervaring in de opvang. In 1984 is zij begonnen als medeoprichtster en later als hulpverlener en bestuurslid bij de Meidenopvang in Leiden, tot 1992. Van 1993 tot 2006 heeft zij in een andere vorm van opvang gewerkt als hulpverlener, leidinggevende en als beleidsadviseur bij het COA (Centraal orgaan Opvang Asielzoekers).
Liesbeth is actief betrokken bij de internationale netwerken van de vrouwenopvang; zij is bestuurslid van het wereldwijde netwerk Global Network of Women's Shelters GNWS en ook van het Europese netwerk WAVE, Women Against Violence Europe. Op meerdere internationale congressen heeft Liesbeth een model voor een eenvoudige opbouw van ketenaanpak huiselijk geweld gepresenteerd. Zij heeft dit model ontwikkeld in een project in Turkije.

E-mailWebsite
 
Vensters
Meegewerkt aan
      overzicht auteurs   volgende   laatste