Een EEUW Kessler Carla van den Bergen en Mirella van der Heide (eindredactie)
Een EEUW Kessler
1912-2012 - jubileumkrant

Kessler Stichting, Den Haag, 2012
Bestellen
eerste   vorige   overzicht   volgende   laatste
Amsterdam was in 1903 de eerste gemeente die een Huis voor Onbehuisden kende, een initiatief van het echtpaar Jonker. Maar de nood van mensen die naar de steden trokken in de hoop daar de vruchten van de industrialisatie te kunnen plukken was in veel meer steden voelbaar. Op meer plaatsen namen stedelijke notabelen het initiatief om tot vergelijkbare algemene opvangvoorzieningen, die los stonden van het geloof en voor iedereen toegankelijk.

In Den Haag werd in 1912 werd, op instigatie van toenmalig burgemeester Van Karnebeek, de Vereeniging Tehuis voor Onbehuisden opgericht – met als doel zwervers en ex- gedetineerden van passende huisvesting te voorzien. De opvang begon op de Haagse Steijnlaan, maar na een paar jaar bleek dat onderkomen te klein. Er was een groter pand nodig, maar geen geld.

Een enorme donatie van een kleine vierhonderdduizend gulden bracht uitkomst. Zij werd gegeven door D.A.J. Kessler, telg uit een zeer gegoede Haagse familie die aan de wieg had gestaan van de Nederlandse Petroleum Maatschappij (later SHELL). Kessler was bestuurslid van de Vereeniging en hij trok zich het lot aan van hen ‘die door ongunstige levensomstandigheden gezonken zouden zijn of staan te zinken’. Met het geld was de Vereeniging in staat om aan de De la Reyweg een gebouw neer te zetten met vier slaapzalen voor 180 mannen en twee slaapzalen voor 40 vrouwen en kinderen.
Wel wilde hij als tegenprestatie dat zijn naam aan de organisatie verbonden werd. Bovendien eiste hij dat de organisatie nooit zal samengaan ‘met een instelling van een specifiek kerkelijke gezindte’. Zo geëist, zo gedaan en zo komt Den Haag dus aan de Kessler Stichting die tot op de dag van vandaag verantwoordelijk is voor verschillende opvang voorzieningen in de residentie en waarvan de hoofdvestiging nog steeds te vinden is op de De la Reyweg, zij het in een prachtig nieuw gebouw.

Dit jaar (2012) viert de stichting haar eeuwfeest. Op 4 oktober is er een feestelijke bijeenkomst in de Haagse Schouwburg waar ook de Canon Maatschappelijke Opvang zal worden gepresenteerd. Ter gelegenheid van het honderdjarig jubileum is er vanaf juni in het Haags Historisch Museum een kleine tentoonstelling over 100 jaar Kessler en de sociale geschiedenis van Den Haag. Bij die tentoonstelling is een informatieve jubileumkrant verschenen. Daarin niet alleen aandacht voor de geschiedenis van de Kessler Stichting, maar ook voor de opvang in zijn algemeenheid in Nederland en het verhaal van een aantal collega-opvangorganisaties in het land, zoals de Utrechtse Tussenvoorziening en het noordelijke Zienn. De krant is prachtig geïllustreerd, met sfeervolle foto’s die goed laten zien hoeveel er ten goede is veranderd in die honderdjarige geschiedenis. Geïnteresseerden kunnen de gratis krant bestellen bij: info@kesslerstichting.nl .Beoordeling redactie:
eerste   vorige   overzicht   volgende   laatste