NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
 Overzicht
Voorkant van de proefversie Canon gehandicaptenzorg Boekversie
CANON gehandicaptenzorg

Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking
Vrouwen tegen verkrachting, ook binnen het huwelijk. Toelichting Canon gehandicaptenzorg
Canon gehandicaptenzorg (vb)
Madonna met kindje Jezus dat syndroom van Down heeft. 1800 VOORGESCHIEDENIS
De lange weg naar specifieke zorg
1801 Victor - de Wilde van Aveyron
Het begin van opvoeding van idioten
Jacob Schroeder van der Kolk was de geestelijk vader van de kranzinnigenwet van 1841. 1841 Krankzinnigenwet
Zwakzinnigheid als ziekte
Ds. van Koetsveld stichtte in Den Haag de eerste ’idiotenschool’. 1855 De idiotenschool van Van Koetsveld
Baanbrekend begin Nederlandse verstandelijk-gehandicaptenzorg en speciaal onderwijs
Zuster S.P. van der Ploeg met een patientje, ’s Heerenloo, 1917 1891 ’s Heeren Loo in Ermelo
Groei van gespecialiseerde inrichtingen
De eerste klas voor achterlijke kinderen op de school van Meester D. Köhler. 1896 De bijklasse van Meester Köhler
Het begin van het buitengewoon onderwijs
Het matten van stoelen was een van de belangrijkste werkzaamheden van de werkinrichtingen. 1920 Het experiment van Meester Wepster
De beschermde werkvoorziening
Onderwijzer Pier de Boer begon in 1921 in Amsterdam met professionele nazorg. 1921 Pier de Boer - ’ambtenaar van de nazorg’
’Mijn instrumenten zijn mijn schoenen’
Kinderen leren lopen in een tredmolen in de wintertuin van de Willem van den Berghstichting. 1923 De wagenbaan van Jacob Juch
In de benen en aan het werk
Marie de Vries was leerling-verpleegkundige en werd gedeporteerd en vermoord. 1943 Het Apeldoornsche Bos
De moord op joodse psychiatrische patienten, verstandelijk gehandicapten en hun begeleiders
Logo Mensrechten van de Verenigde Naties 1948 Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
Wereldwijde erkenning van gelijke rechten
KansPlus vereniging voor mensen met een verstandelijke handicap en familie. 1952 Ouderverenigingen
Actieve ouders tussen behoudzucht en vernieuwingsdrang
Ontbijt in een woonvoorziening van Philadelphia 1955 Eerste gezinsvervangende tehuizen
Zelfstandig wonen in een groep
Verpleegkundigen waren verplicht een insigne te dragen. 1957 Professionalisering
Van Z-verpleging naar gespecialiseerde begeleiding
Illustratie op de voorkant van het fotoboek Christmas in purgatory 1966 Zorg en wetenschap
Wetenschappelijke inzichten steeds belangrijker
1968 Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)
Van nationaal recht op zorg naar gemeentelijk maatwerk
Carel Muller was een van de leiders van het verdunningsexperiment Nieuw Dennendal 1974 Carel Muller & Nieuw Dennendal
Van verdunning naar vermaatschappelijking
Jonge kunstenaar aan het werk in Herenplaats 1975 Atelier Sterrenberg
Kunst van mensen met een verstandelijke beperking
Onderling sterk is de naam van tientallen belangenverenigingen in heel Nederland. 1985 Belangenvereniging Onderling Sterk
LFB - echte zeggenschap over eigen leven
Jolanda Venema en haar moeder, zoals in 1988 afgebeeld op de voorpagina van de Volkskrant. 1988 Jolanda Venema
Onmacht op herhaling
logo van Dünya Dichterbij 2007 Dünya Dichterbij
Rekening houden met de eigen cultuur van cliënten
De Coalitie voor Inclusie is een breed gedragen beweging. 2008 Coalitie voor Inclusie
Inclusie is een werkwoord
logo 2008 Disability Studies in Nederland
`Nothing about us without us`
Logo 2013 Conferentie over jongeren met een lvb Haal er uit wat er in zit 2010 Jongeren met een lvb tussen wal en schip
Oververtegenwoordiging in foute statistieken
Voorpagina Volkskrant in 2013 nadat in de Troonrede de participatiesamenleving was geproclameerd. 2015 Participatiesamenleving
Van verzorging naar meedoen (of verwaarlozing?)