NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
 Overzicht
Voorkant van de proefversie Canon gehandicaptenzorg Boekeditie
CANON gehandicaptenzorg

Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking
Vrouwen tegen verkrachting, ook binnen het huwelijk. Canon gehandicaptenzorg (vb) - toelichting
Na tien jaar in 2023/24 uitgebreid en geheel geactualiseerd
Madonna met kindje Jezus dat syndroom van Down heeft. 1800 Voorgeschiedenis (tot 1800)
De lange weg naar specifieke zorg
1801 Victor - de Wilde van Aveyron
Het begin van opvoeding van idioten
Jacob Schroeder van der Kolk was de geestelijk vader van de kranzinnigenwet van 1841. 1841 Krankzinnigenwet
Zwakzinnigheid als ziekte
De Idiotenschool in haar statige onderkomen aan het Hoog-Westeinde 2 in Den Haag. 1855 De Haagse Idiotenschool van dominee Van Koetsveld
De eerste school in Nederland voor speciale kinderen
Zuster S.P. van der Ploeg met een patientje, ’s Heerenloo, 1917 1891 ’s Heeren Loo in Ermelo
Groei van gespecialiseerde inrichtingen
De eerste klas voor achterlijke kinderen op de school van Meester D. Köhler. 1896 De bijklasse van Meester Köhler
Het begin van het buitengewoon onderwijs
In 1919 verscheen de Binet-Herderschêe intelligentietest bij uitgeverij HAGA. 1919 De IQ test
.. en de selectie voor het Buitengewoon Onderwijs
Het matten van stoelen was een van de belangrijkste werkzaamheden van de werkinrichtingen. 1920 Het experiment van Meester Wepster
De beschermde werkvoorziening
Onderwijzer Pier de Boer begon in 1921 in Amsterdam met professionele nazorg. 1921 Pier de Boer - ’ambtenaar van de nazorg’
’Mijn instrumenten zijn mijn schoenen’
Kinderen leren lopen in een tredmolen in de wintertuin van de Willem van den Berghstichting. 1923 De wagenbaan van Jacob Juch
Het groeiende belang van bewegen
Marie de Vries was leerling-verpleegkundige en werd gedeporteerd en vermoord. 1943 Het Apeldoornsche Bosch
De moord op joodse psychiatrische patienten, verstandelijk gehandicapten en hun begeleiders
KansPlus vereniging voor mensen met een verstandelijke handicap en familie. 1952 Van ouderverenigingen tot ouderinitiatieven 3.0
Actieve ouders tussen behoudzucht en vernieuwingsdrang
Ontbijt in een woonvoorziening van Philadelphia 1955 Eerste gezinsvervangende tehuizen
Zelfstandig wonen in een groep
Verpleegkundigen waren verplicht een insigne te dragen. 1957 Professionalisering
Van Z-verpleging naar ondersteunende en gespecialiseerde begeleiding
Het geld voor Het Dorp werd opgehaald tijdens een iconische tv-maraton in 1961. 1962 Open Het Dorp – technologie schiet te hulp
Zorgtechnologie bevordert eigen regie
Hoe ver reikt het recht op seksualiteit? 1967 Lichamelijke integriteit en het recht op seksualiteit
Vrijheid versus kwetsbaarheid
1968 Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)
Van nationaal recht op zorg naar gemeentelijk maatwerk
Carel Muller was een van de leiders van het verdunningsexperiment Nieuw Dennendal 1974 Carel Muller & Nieuw Dennendal
Van verdunning naar vermaatschappelijking
Jonge kunstenaar aan het werk in Herenplaats 1975 Atelier Sterrenberg - eerste dagbestedingsatelier in Nederland
Kunst van mensen met een verstandelijke beperking of psychiatrische achtergrond
Voorkant van het Vrij Nederland dossier over het Nollen-syndicaat 1978 Het Nollen-syndicaat en de hardnekkige zorgfraude
Zorggelden als bron voor zelfverrijking
Eerste krantenbericht over schedelmetingen in Huize Assisië 1978 Schedelmetingen in Huize Assisië
De affaire-Huijsmans als schoktherapie voor modern denken
Ad van Gennep - in 1979 de eerste hoogleraar die zich expliciet richt op verstandelijke beperkingen. 1979 Ad van Gennep - eerste hoogleraar
Wetenschappelijk onderzoek binnen de verstandelijk gehandicaptenzorg
Annemieke Kanninga, arts VG, in Basisfolder over de opleiding arts VG. 1981 Arts VG - arts voor verstandelijk gehandicapten
Een specialisme in ontwikkeling
Onderling sterk is de naam van tientallen belangenverenigingen in heel Nederland. 1985 Belangenvereniging Onderling Sterk
LFB - echte zeggenschap over eigen leven
Jolanda Venema en haar moeder, zoals in 1988 afgebeeld op de voorpagina van de Volkskrant. 1988 Jolanda Venema
Onmacht op herhaling
Fragment van campagne-affiche uit 1991 1991 Wat een ROTWOORD is dat!
De zoektocht naar passend taalgebruik
De LFB is een stuwende kracht voor de inzet van ervaringsdeskundigen. 1994 Opkomst van ervaringsdeskundigheid
Huize Asisië was in 1904 het eerste katholieke instellingsterrein voor ’zwakzinnigen’. 1995 De metamorfose van instituutszorg
Instellingsterreinen buiten of binnen de samenleving
Persoonsgebonden budget 1996 Persoonsgebonden budget (PGB)
Eigen regie over zorg = regie over het eigen leven
Voorkant Schaduwrapport VN-verdrag Handicap 2019 - Tekening Studio Flip. 2006 VN Verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap
Nederland doet tien jaar over ratificatie
logo van Dünya Dichterbij 2007 Aandacht voor clienten met migratieachtergrond
Rekening houden met de eigen cultuur van cliënten
De Coalitie voor Inclusie is een breed gedragen beweging. 2008 Begin van inclusie in Nederland
logo 2009 Ontstaan van het vakgebied Disability Studies in Nederland
`Nothing about us without us`
Miranda en haar man Henk knuffelen baby Hendrikus - foto Raphaël Drent 2009 Rechtszaak baby Hendrikus
Ouders met een verstandelijke beperking
Logo 2013 Conferentie over jongeren met een lvb Haal er uit wat er in zit 2010 LVB: de onzichtbare beperking
Overtegenwoordigd in de verkeerde statistieken
Het programma [Ont]Regel de Zorg is in 2023 geintensiveerd. 2011 Strijden tegen bureaucratie
Hoe de zorg uit zicht verdween door het woud van regels
Afbeelding bij berichtgeving over Trident-onderzoek op de website van ZonMw. 2014 NIPT – de Niet Invasieve Prenatale Test
Steeds geavanceerder prenataal onderzoek en een inclusieve samenleving: gaat dat samen?
Voorpagina Volkskrant in 2013 nadat in de Troonrede de participatiesamenleving was geproclameerd. 2015 Participatiesamenleving
Van verzorging naar meedoen (of verwaarlozing?)
Facebook-still uit video over pamflet ZEVMB. 2016 2CU, ‘Wij zien je wel’ en ZEVMB
Eindelijk aandacht voor mensen met Zeer Ernstige Verstandelijke en Meervoudige Beperkingen (ZEVMB)
Wet zorg en dwang treedt in 2020 in werking 2020 Wet zorg en dwang
Verankering van mensenrechten in de wet