NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
Canon gehandicaptenzorg (vb) - toelichting
Na tien jaar in 2023/24 uitgebreid en geheel geactualiseerd
    homepage   volgende   laatste
De eerste digitale versie van de Canon gehandicaptenzorg (vooral gericht op mensen met een verstandelijke beperking) ging in oktober 2012 online. Twee jaar later, in 2014, volgde een sterk verbeterde versie, waarvan ook een boekeditie werd uitgebracht. Het boek werd een enorm succes. Met behulp van een groot aantal zorginstellingen werden er maar liefst 33.000 exemplaren verspreid onder zorgmedewerkers.

Maar de geschiedenis kent geen pauze. Sinds deze eerste versies is er veel veranderd. De wetgeving is gewijzigd, het VN-verdrag handicap is geratificeerd, de wet zorg en dwang is geïntroduceerd, et cetera. Bovendien waren er bij de eerste versie onderwerpen blijven liggen die voor het inzicht in de ontwikkelingen in de sector toch de moeite van het bespreken waard zijn. Zo was er geen venster dat de ontwikkelingen van de instellingsterreinen beschreef, kreeg de invoering van de pgb’s relatief weinig aandacht, kwam het sjoemelen met zorggelden ten koste van de cliënten niet aan bod, werden er maar weinig woorden besteed aan zaken als bureaucratisering en regeldruk. En daar kwam nog bij dat de bestaande vensters uit 2012/2014 ook nodig geactualiseerd moesten worden, want de ontwikkelingen staan niet stil.

Actualisatie en uitbreiding
Om al deze redenen zijn we begin 2023 begonnen met de actualisatie en uitbreiding van de Canon gehandicaptenzorg (vb). Daarvoor is een nieuwe kernredactie samengesteld, die de hele Canon opnieuw heeft bekeken, nieuwe onderwerpen benoemd en auteurs benaderd die of bestaande vensters hebben geactualiseerd en herschreven of nieuwe vensters hebben aangeleverd. Het resultaat is dat de Canon is uitgebreid naar 40 vensters, dat wil zeggen dat er 15 mnieuwe vensters aan zijn toegevoegd. Vrijwel alle vensters, zeker naarmate ze dichter bij het heden komen, zijn bovendien aangevuld en geactualiseerd. Dat levert een geheel geüpdatete Canon gehandicaptenzorg (vb) op, die zo hopen wij weer een aantal jaren mee kan.

Zo laat deze vernieuwde versie van de Canon gehandicaptenzorg (vb) nog uitgebreider zien waar de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking vandaan komt en hoe deze zich heeft ontwikkeld. Mensen die eerst als misbaksels werden weggezet, werden langzaam maar zeker steeds meer bejegend als volwaardiger burgers. De Canon gehandicaptenzorg (vb( vertelt het verhaal van dit gestage proces van emancipatie. Wie de geschiedenis venster voor venster aan zich voorbij ziet trekken, kan niet anders dan een gevoel van trots krijgen. Er was veel ellende, er is veel vooruitgang. De Canon laat ook zien dat niet elke vernieuwing verbetering bracht en dat er van alles mis kan gaan, ook in onze tijd. Elk venster vertelt een verhaal over een opmerkelijke gebeurtenis of trend die van invloed is geweest in het denken en doen met betrekking tot mensen met verstandelijke beperkingen.

Deze hernieuwde Canon gehandicaptenzorg (vb) neemt u dus mee langs de hoogtepunten en bijzonderheden van de moderne geschiedenis van de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, van de betrokkenheid bij hun opvoeding en ontwikkeling, werk en wonen. De Canon begint in de negentiende eeuw, niet omdat wat daaraan vooraf ging niet de moeite van het vertellen waard zou zijn, maar om de praktische reden dat we de geschiedenis overzichtelijk wilden presenteren, waarbij we hebben gepoogd om in elk venster de lijn van verleden naar het heden te trekken. Keer op keer wordt daardoor duidelijk dat de rijke geschiedenis van deze zorg eigenlijk nog elk dag actueel is. En dat we er elke dag ook weer van kunnen leren.

Aanvullingen en verbeteringen altijd welkom!
Deze geheel hernieuwde versie is een stap vooruit, maar dat betekent niet dat we klaar zijn. De geschiedenis is nooit af, de Canon nooit volledig. Daarom willen we dat deze digitale Canon in ontwikkeling blijft, wordt aangevuld, verbeterd, van nieuwe informatie en belangrijke documenten wordt voorzien. Met nieuwe suggesties en tips blijven we aan de Canon gehandicaptenzorg (vb) sleutelen, zodat de Canon zich kan blijven waarmaken als een interactief kennisknooppunt dat zowel professionals als direct betrokkenen die dagelijks met de zorg bezig zijn helpt verder te kijken dan de waan van de dag en mensen het trotse gevoel geeft dat ze deel uitmaken van een geschiedenis die de moeite van het vertellen waard is.

Reageren kan door een mail te sturen naar de redactie. Vindt u dat onderwerpen ten onrechte niet (of juist wel) aan de orde komen? Meldt het ons! Heeft u prachtig historisch materiaal dat wij goed zouden kunnen gebruiken? Laat het ons weten! Zou u in de vorm van foto’s, links of gescand materiaal iets willen toevoegen? Wij zijn zeer geïnteresseerd! Ziet u een fout of een onzorgvuldigheid? Aarzel niet om het ons te vertellen! Voor commentaar, suggesties, vragen en andere opmerkingen kunt u een mail sturen naar: info@canonsociaalwerk.eu.

20 januari 2024

Redactie herziening Canon gehandicaptenzorg (vb) 2023-2024:
Jos van der Lans, Vincent Ohlrichs, Teun Post, Paul van Trigt, Sarike de Zoeten, Jeroen Zomerplaag

Redactie herziening Canon gehandicaptenzorg (vb) 2012-2014:
Ad van Gennep, Jos van der Lans, Maarten van der Linde, Teun Post en Paul van Trigt.

Bijdragen van:
Henk Beltman, Aart Bogerd, Luc Brants, Femmianne Bredewold, Wil Buntinx, Alice Dallinga, Annemiek van Drenth, Brenda Frederiks, Ad van Gennep , Aartjan ter Haar, Ad Hendriks, Frank Kluit, Conny Kooijman, Hans Kröber, Jos van der Lans, Maarten van der Linde, Xavier Moonen, Neel van den Oever, Vincent Ohlrichs, Max Paumen, Eline Pollaert, Teun Post, Henny Schrojenstein Lantman-de Valk, Hans Timmerman, Max Timmerman, Paul van Trigt, Klaaske de Vos, Erwin Wieringa, Agnes van Wijnen, Sarike de Zoeten, Jeroen Zomerplaag.
cursiveringen: herziening 2023/24, onderstreping: zowel 2012/14 als 2023/24, rest: alleen 2012/14

De 2023/24-herziening van de Canon is mede mogelijk gemaakt door de steun van de VGN - Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland.


Publicatiedatum: 15-11-2012
Datum laatste wijziging :25-01-2024
Auteur(s): Jos van der Lans, Vincent Ohlrichs, Teun Post, Sarike de Zoeten, Jeroen Zomerplaag,
Literatuur
Aanvullend materiaal
  • PDF document J. Zomerplaag (2022), Canon Gehandicaptenzorg. In: NTZ - Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen, jrg 48, nr 2, juni 2022, p. 51.
    homepage   volgende   laatste