NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
Josien  Hofs Josien Hofs

Na een boeiende loopbaan als o.a. maatschappelijk werker, manager, beleidsmedewerker, docent en onderzoeker is Josien Hofs sinds haar pensioen op verschillende anieren actief. Bij de BPSW (Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk) is zij na 15 jaar bestuurslid geweest te zijn nog altijd betrokken als vrijwilliger, zoals bij het regionetwerk Rotterdam. Daar maakt zij zich met anderen sterk voor de reflectieve autonome beroepskracht die zich in het belang van cliënten en/of burgers staande houdt tegenover marktdenken en toenemende invloed van de overheid op welzijnswerk en hulpverlening. Josien geeft lezingen, workshops en gastlessen op hogescholen en bij Ssociaal Werk-instellingen. Sinds 2019 is zij bestuurslid van het Executive Committee van IFSW Europe.

E-mailWebsite
 
Vensters
Meegewerkt aan
  eerste   vorige   overzicht auteurs   volgende   laatste