NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk


1801

1841

1855

1891

1896

1920

1921

1923

1943

1952

1955

1957

1962

1968

1968

1974

1975

1978

1978

1981

1985

1988

1991

1995

2006

2007

2008

2009

2010

2014

2015

2016

2020
Deze Canon gehandicaptenzorg gaat over de geschiedenis van de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Aan de canon is meegewerkt door auteurs met gespecialiseerde kennis uit het veld, de journalistiek en de wetenschap. De eerste versie ging online in september 2012. Ter gelegenheid van de boekeditie, die in november 2014 verscheen, is de Canon volledig gereviseerd en verbeterd. Klik hier voor meer informatie over het boek.
Deze canon is mogelijk gemaakt door de volgende maatschappelijke aandeelhouders:
 • De Twentse Zorgcentra - dienstverlener voor mensen met een verstandelijke beperking in Twente.
 • SOVAK - dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking.
 • Sprank biedt mensen met verstandelijke beperking ruimte om zichzelf te ontwikkelen.
 • Philadelphia - landelijke zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking
 • De Waerden - professionele dienstverlening voor mensen met een beperking in Noord-Holland.
 • Careander is een christelijke organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking
 • ASVZ - kleinschalige zorg voor mensen met verstandelijke beperking en psychische problematiek.
 • `s Heeren Loo - ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking
 • Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland
 • MEE maakt meedoen mogelijk. Ondersteuning bij leven met een beperking.
 • De Trans - zorg en diensten aan mensen met een verstandelijke beperking.
 • Fatimazorg - voor mensen met een verstandelijke beperking.
 • Pameijer - voor kwetsbare mensen, jong en oud, met verstandelijke beperking of psychische problemen


built by Dutchlion 2015 / maintenance by Rstyle