NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
Beweging in de GGz Willem Gotink
Beweging in de GGz
Van antipsychiatrie tot protocol

Van Gorcum, Assen, 2012
ISBN 9789023248514
Bestellen
eerste   vorige   overzicht   volgende   laatste
GRATIS (behalve verzendkosten) VOOR BEZOEKERS VAN www.canonsociaalwerk.eu
ZOLANG DE VOORRAAD STREKT - klik hier.


Tussen de jaren zeventig en 2010 vonden in de Geestelijke Gezondheidszorg onvoorstelbaar grote veranderingen plaats. De ideeën over de oorzaak van psychiatrische klachten veranderden drastisch, veel verblijfsafdelingen sloten hun deuren, nieuwe vormen van therapie zagen het licht en het taboe op psychiatrie verminderde. De RIAGG's ontstonden en in de fusies die megaorganisaties opleverden verdwenen ze ook weer. Ondertussen veranderde het financiële stelsel en kreeg ook de GGz te maken met de opkomende privatisering. Weinig maatschappelijke invloeden zijn aan de GGz voorbij gegaan.

Al die veranderingen scheppen nogal eens verwarring bij de klanten van de huidige GGz. Maar ook wie er zijn loopbaan als hulpverlener start of er misschien al jaren werkt, begrijpt niet altijd dat sommige misverstanden bij cliënten een gevolg zijn van de (soms drastische) veranderingen die zich in de afgelopen vier decennia binnen de GGz hebben voltrokken. Dit boek beschrijft deze veranderingen in grote lijnen, het waarom en de invloed ervan op de psychiatrie en de GGz: nuttige kennis voor iedereen die in de GGz werkzaam is. Het boek is toegankelijk geschreven en bevat herkenbare anekdotes. Daardoor is het ook voor mensen die op een andere manier met de GGz in aanraking komen, interessant om te lezen.

Oordeel van de redactie
De meeste geschiedschrijvingen van de GGz houden op met de naschokken en verwerking van de stormachtige jaren zeventig. Beweging in de GGz kruipt niet alleen dichter tegen de actualiteit, maar is ook in staat om nog eens nuchter het tijdperk van de antipsychiatrie, de kritiek op de behandelingen en de opkomst van de cliëntenbeweging te analyseren. In alles is te merken dat het boek geschreven is door iemand die zelf in deze geschiedenis heeft gestaan. Het behandelt niet alleen de institutionele en beleidsmatige gebeurtenissen, maar ook de inhoudelijke ontwikkelingen in de psychiatrie aan de hand van zeven grote ziektebeelden. Gotink laat soepeltjes de samenhang zien tussen maatschappelijke ontwikkelingen, wetenschappelijke inzichten en de praktijk van alledag. Niet als een poging de 'state of the art' van de psychiatrie te beschrijven, maar als een soort 'historische roman, met de kenmerken van een raamvertelling en een streekroman'. Heel spannend wordt het niet, maar wel zeer informatief. En ook nog eens vlot en helder geschreven. Jammer dat er toen het boek in 2012 verscheen eigenlijk zo weinig bekendheid aan is gegeven. Wat ons betreft is het een aanrader, dus grijp uw kans nu er een aantal gratis exemplaren ter beschikking zijn gesteld. (27/11/2015, JvdL)

Over de auteur
Willem Gotink is zelfstandig werkzaam als Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige en socioloog. Hij begon zijn loopbaan in de psychiatrie in 1978 als leerling-verpleegkundige. In de ruim dertig jaar die daarop volgde heeft hij in diverse functies en op verschillende plekken in de Geestelijke Gezondheidszorg gewerkt: binnen het psychiatrisch ziekenhuis en bij de RIAGG; als verpleegkundige, projectleider en als afdelingsmanager. In 2010 startte hij zijn eigen bedrijf, Toermalijn. Naast individuele- en groepstherapie leidt hij projecten op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg.


Beoordeling redactie:
eerste   vorige   overzicht   volgende   laatste