NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
Krachtige mensen in beweging. Marian Vink & Daan Stremmelaar
Krachtige mensen in beweging.
Geschiedenis van de patiënten- en cliëntenbeweging in Amsterdam.

Tobi Vroegh, Amsterdam, 2023
€ 30.00
Bestellen
eerste   vorige   overzicht   volgende   laatste
S I G N A L E M E N T


Al decennialang strijden patiënten en cliënten in Amsterdam voor emancipatie en participatie. Voor niet langer praten over maar praten met, voor een inclusieve en toegankelijke stad.

Dit boek biedt een kijkje achter de schermen bij de patiënten- en cliëntenorganisaties van Amsterdam. De auteurs brengen de ontwikkeling van de belangenbehartiging van mensen met psychische of psychiatrische kwetsbaarheden, dak- en thuislozen, mensen met een chronische ziekte of fysieke handicap, mensen met een verstandelijke beperking, ouderen en mantelzorgers gedetailleerd in kaart, vanaf de eerste emancipatiebewegingen tot het heden.

Mensen met een beperking worden nogal eens neergezet als afhankelijk, onmondig en een kostenpost. Het tegendeel wordt hier bewezen: het zijn krachtige mensen in beweging. Burgers die door hun inzet de stad Amsterdam en zijn sociale geschiedenis mede hebben vormgegeven.

Marian Vink is socioloog en werkte meer dan twintig jaar als onderzoeker bij het Amsterdams Patiënten/Consumenten Platform en zijn opvolger Cliëntenbelang Amsterdam.

Daan Stremmelaar is historicus en pedagoog en werkt als beleidsmedewerker bij Cliëntenbelang Amsterdam. Daarnaast is hij (buiten)promovendus aan het Instituut voor Geschiedenis in Leiden.eerste   vorige   overzicht   volgende   laatste