NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
Herstel in beweging Petra Hunsche
Herstel in beweging
De cliëntenbeweging in de 21e eeuw

SWP, Amsterdam, 2022
ISBN 9789085602149
€ 23.00
Bestellen
    overzicht   volgende   laatste
S I G N A L E M E N T
‘Nu mocht ik op ontdekkingsreis naar mijn eigen verhaal. Het voelde alsof er een opening gemaakt werd voor een overvol stuwmeer.’ vertelt Martijn Kole. En: ‘Doordat anderen reageerden en bevestiging gaven, kreeg je toegang tot hele nieuwe dimensies.’ Bestuursadviseur Kole is een van de denkers en doeners die in dit boek het woord krijgen.
De auteur beschrijft in een notendop het beloop van wat tegenwoordig de herstelbeweging heet, met ontelbare initiatieven, deelnemers en voortrekkers van 2000 tot 2020. Acht woordvoerders en twaalf denkers schetsen in dit boek de contouren van een beweging, waarin een nieuwe geestelijke gezondheidszorg gestalte krijgt.

De achtergronden van de huidige omslag in de ggz worden in dit boek levendig beschreven. Evenals de verbindende krachten van de afgelopen jaren, de vooruitgang, maar ook de knelpunten. En de harde tegenwind, met de verschraling die geleid heeft tot veel onnodige dwangbehandeling. Begrippen als Herstel, Empowerment en Ervaringsdeskundigheid (HEE) veroveren de psychiatrie. Zo ontstaat er een nieuwe gedeelde taal, waaruit gelijkwaardigheid spreekt. Ook activisten voor mensenrechten in de ggz komen hier aan het woord: ‘Personen met beperkingen horen er gewoon bij’.

Dit toegankelijke boek is geschreven voor professionals, ervaringsdeskundigen, cliënten (en hun naasten) in de ggz en studenten in opleiding.

Petra Hunsche is vakjournalist, ze schreef eerder het boek De strijdbare patiënt (Haarlem, 2008) en is de hoofdauteur van de Canon cliëntenbeweging GGz.

 


    overzicht   volgende   laatste