NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
Lous  Krechtig Lous Krechtig

Lous Krechtig is sociaal-psycholoog en als trainer en methodiekontwikkelaar verbonden aan Hogeschool Rotterdam, Transfergroep. Zij maakte een aantal methodiekbeschrijvingen voor de reclassering en de jeugdreclassering. Daarnaast is zij onderzoeker bij het lectoraat Werken in Justitieel Kader van Hogeschool Utrecht.

 
Relevante publicaties
  • De morele dimensie van het reclasseringswerk. Onderzoeksrapportage voor het Leger des Heils. Met Andrea Donker. Utrecht: Kenniscentrum Sociale Innovatie., 2013
  • Begeleidingsactiviteiten in de reclassering. Met Marije Lans, Ada Andreas en Anneke Menger. Utrecht: Reclassering Nederland., 2012
  • Werken in gedwongen kader: methodiek voor het forensisch sociaal werk. met Anneke Menger en Jacqueline Bosker (red.). Amsterdam: SWP, 2013. Tweede druk 2014.,
  • Morele praktijken. In: Proces, tijdschrift voor strafrechtspleging 2009 (88) 3, p. 174- 181. BJu., 2009
  • Hoe neem je ruimte? Hoe regel je ruimte? Onderzoeksrapport naar de pilot Motie van Velzen. Met J. van Horn en Anneke Menger. Utrecht: Kenniscentrum Sociale Innovatie., 2010
  • Evaluatierappport Arbeid en scholing jongvolwassenen. Een pilot in vier regio’s van Reclassering Nederland. Met Donnalee Heij. Utrecht: Kenniscentrum Sociale Innovatie., 2010
  • Handreiking Trajecten van Reclassering Nederland voor het succesvol toeleiden van jongvolwassenen naar school of werk. Met Donnalee Heij. Utrecht: Kenniscentrum Sociale Innovatie., 2011
  • Het delict als maatstaf: methodiek voor werken in gedwongen kader. Met Anneke Menger. Amsterdam; SWP, 2004. Vijfde druk 2012.,
  • Intensieve begeleiding van de harde kern. Ministerie van Justitie, DPJS., 2001
Vensters
Meegewerkt aan
  eerste   vorige   overzicht auteurs   volgende   laatste