NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
Frank  Kluit Frank Kluit

Frank Kluit ging in 1973 werken op de creatieve afdeling van ’s Heeren Loo in Ermelo, waar hij cliënten begeleidde en meewerkte aan de theorievorming rond creatieve processen bij mensen met een verstandelijke beperking. Op basis daarvan bouwde hij een aantal aangepaste muziekinstrumenten voor deze doelgroep en ontwikkelde een eenvoudig notenschrift. Ook werkte hij mee aan de publicatie van boeken voor volwassen lezende mensen met een verstandelijke beperking, die vooral niet-kinderachtige onderwerpen behandelden.
Vanaf 1982 verzorgde hij de communicatie van ’s Heeren Loo in Ermelo, onder meer als redacteur van het contactblad De Poort, sinds 1988 als eindredacteur. Hij bleef hoofd communicatie tot 2001, toen hij overstapte naar de communicatie-afdeling van ’s Heeren Loo Zorggroep, waar hij o.a. al het historisch materiaal dat bij de negen instellingen van de zorggroep berustte, inventariseerde en onderbracht in een digitaal overzicht. Op basis hiervan richtte ’s Heeren Loo in 2012 een digitaal museum in.
Frank Kluit publiceerde tal van artikelen over de VG-sector in verschillende tijdschriften, onder meer in Klik.

 
Relevante publicaties
  • Herlevend verleden. Het verhaal van honderd jaar zorg voor verstandelijk gehandicapte mensen op 's Heeren Loo-Lozenoord 1891-1991. Ermelo, 1992
  • Dieuwke Winsemius, Een handvol hulp. Met medewerking van Frank Kluit. Historische roman over het ontstaan van de christelijke zorg aan mensen met een verstandelijke beperking. Beilen: Bakker, 2006
Vensters
Meegewerkt aan
  eerste   vorige   overzicht auteurs   volgende   laatste