NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
Fuusje  de Graaff Fuusje de Graaff

Fuusje de Graaff studeerde sociale geografie en volwasseneneducatie. Afgezien van haar werk in Marokko, Tunesië en Bangladesh heeft zij vooral gewerkt voor en met ‘buitenlanders’ in Nederlandse onderwijs-, welzijns- en zorgorganisaties. Vanaf 1989 werkt zij vooral vanuit Projectbureau MUTANT, dat ze samen met Drs. Anke van Keulen ‘runt’. Daarnaast deed ze onderzoek voor NIVEL en de Universiteit van Amsterdam uitmondend in haar proefschrift ‘Partners in palliative care? Perspectives of Turkish and Moroccan immigrants’. Vanaf 2013 combineert ze haar projectwerk in MUTANT met onderzoek en onderwijs aan Hogeschool Windesheim en de Haagse Hogeschool. Daarnaast was/is zij actief voor Stichting Steun Remigranten, Stichting Samenwerkende Sociale Fondsen, Stichting Mammarosa, Buurtbeheerbedrijf Zeeheldenkwartier en Stichting Mentorschap Haag en Rijn.

E-mailWebsite
 
Relevante publicaties
  • Culturele aspecten van vragen rond het levenseinde, de Graaff F,,Bijblijven, Tijdschrift voor Praktische huisartsgeneeskunde, Jaargang 30, nr 10, 2014, pp 11-18 , 2014
  • Passende palliatieve zorg’. Hoe sluiten zorgverleners aan op de behoeften van Turkse en Marokkaanse ongeneeslijk zieke patiënten en hun naasten? de Graaff F., van den Muijsenbergh M., van der Geest S., Francke A., Nederlands-Vlaams Tijdschrift voor Palliatieve Zorg, (13)1,36- 45 , 2013
  • Palliatieve zorg voor mensen met een niet-westerse achtergrond: een handreiking met adviezen de Graeff F.,Mistiaen, P., de Graaff F., van den Muijsenbergh M., Deville W., Galesloot C.,Lamkaddem M., van der Geest S., Nederlands-Vlaams Tijdschrift voor Palliatieve Zorg, (12) 2 4- 20 , 2012
  • Handreiking Palliatieve zorg aan mensen met een niet-westerse achtergrond Misteaen P., Francke A., de Graaff F., van de Muijsenbergh M., Nivel, Pharos, IKN, Utrecht , 2011
Vensters
Meegewerkt aan
  eerste   vorige   overzicht auteurs   volgende   laatste