NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
Johan  Gortworst Johan Gortworst

Johan Gortworst is sinds 2020 redacteur van de Canon sociaal werk. In zijn werk heeft de mens in een kwetsbare positie altijd centraal gestaan. Midden jaren tachtig begon dat spontaan met hulp aan Tamils in Nederland. Het was voor het eerst dat er in korte tijd een groep vluchtelingen zich in de steden meldde en dat leidde tot reuring in de samenleving. Daarna gaf hij leiding aan opvangcentra voor asielzoekers in Goes en Apeldoorn. Eind jaren negentig maakte hij de overstap naar de opvang van daklozen en opvang van de slachtoffers van huiselijk geweld. Zijn inzet was vooral beleidsmatig. Hij trad in dienst bij de Federatie Opvang (nu Vereniging Valente) en leerde daar de fijne kneepjes van het vak van de belangenbehartiging. De laatste vijftien jaar heeft hij zich daar actief ingezet voor de vrouwenopvang en vanuit die rol zich met hart en ziel ingezet voor een betere aanpak van huiselijk geweld in Nederland. Naast mijn werk schrijf hij romans. Ook al zijn dat persoonlijke verhalen, het kan niet anders of er loopt altijd een maatschappelijk thema doorheen.

E-mailWebsite
 
Relevante publicaties
  eerste   vorige   overzicht auteurs   volgende   laatste