NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
Brenda  Frederiks Brenda Frederiks

Brenda Frederiks doceert gezondheidsrecht aan het Amsterdam UMC. Zij is gepromoveerd op de rechtspositie van mensen met een verstandelijke beperking en verricht ook nu nog veel onderzoek op dit terrein. Vanuit die achtergrond heeft Brenda onder meer veel kennis van de wetgeving inzake gelijke behandeling op grond van handicap en chronische ziekte en het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.

Website
 
Vensters
Meegewerkt aan
  eerste   vorige   overzicht auteurs   volgende   laatste