NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
Rob Bruntink Rob Bruntink

Rob Bruntink is freelance-journalist/auteur met palliatieve zorg als specialisatie. Hij is sinds 1999 hoofdredacteur van het vakblad Pallium, hoofdredacteur/mede-initiatiefnemer van Pal voor U (tijdschrift voor palliatieve patiënten en hun naasten, zie www.palvooru.nl), redacteur-webmaster van www.palliatievezorg.nl en freelancer voor onder meer VPTZ Nederland (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg), Afscheidswijzer, Vakblad Uitvaart, De Begraafplaats en KWF Kankerbestrijding. Eerder schreef hij onder meer voor Verpleegkunde nieuws/Bijzijn en het tijdschrift Relevant van de NVVE (Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde).

Hij houdt regelmatig lezingen over onderwerpen als samenwerking in de palliatieve zorg, palliatieve sedatie, euthanasie en de goede dood. Hij zat in diverse werkgroepen die de emancipatie van specifieke doelgroepen in de palliatieve zorg tot doel had, zoals rondom palliatieve zorg voor kinderen en palliatieve zorg voor mensen met psychiatrische problematiek. Hij was (zorg)vrijwilliger bij VTZ-’s-Hertogenbosch (zorg aan ongeneeslijk zieken thuis) en VPTZ-Hospice Gorinchem (zorg aan ongeneeslijk zieken in het hospice).

In 2013 heeft hij samen met Mariska Overman het Bureau MORBidee opgericht. Het Bureau ontwikkelt producten en diensten die het levenseinde (meer) bespreekbaar maken. Zo heeft het Bureau een mobiele Before I Die I Want to… Wall en organiseert het Death Café-avonden. Daarnaast ontwikkelt men tools en games die bedoeld zijn om het gesprek over (zorg rondom) het levenseinde te stimuleren. De activiteiten rondom serious games/meaningful play zijn ondergebracht in een aparte bedrijfstak: Games That Matter. Bureau MORBidee is auteur van de spellen ‘Praatstenen. Voor gesprekken over afscheid en verlies’ en ‘Kaartjes van Betekenis. 50 vragen die er toe doen’. Voor meer informatie: www.bureaumorbidee.nl en www.gamesthatmatter.nl.

E-mailWebsite
 
Relevante publicaties
 • Een goede plek om te sterven. Palliatieve zorg in Nederland. Over de inhoud van palliatieve zorg en hospicezorg. , 2002
 • Einde goed, allen goed? Oog voor zorgenden in de palliatieve zorg (eindredactie, samen met Huub Buijssen. Een bundel artikelen over zorg voor de zorgenden, verschenen ter gelegenheid van het EAPC-congres., 2003
 • Verwenzorg, gewoon doen! Over het nut van het verwennen van mensen die structureel van zorg afhankelijk zijn. , 2004
 • Buigen als bamboe. Over leven na kanker (samen met Anja Krabben)Over de gevolgen van de diagnose kanker op het leven van 14 prominente Nederlanders., 2005
 • Onzichtbare zwaarte van de zorg. Verpleegkundigen en verzorgenden aan het woord. Verhalen over werken in de zorg, in opdracht van de toenmalige beroepsorganisatie voor verpleegkundigen NU’91., 2005
 • In het teken van leven. Zorgen voor het ongeneeslijk zieke kind (2006) Over de weg die kinderen met een levensbedreigende ziekte en de andere gezinsleden gaan na de fatale diagnose., 2006
 • De laatste slaap. Palliatieve sedatie: het alternatief voor euthanasie? Over de praktijk van palliatieve sedatie in de terminale fase., 2008
 • ‘Je snapt ’t of je snapt ’t niet’ (in samenwerking met Joke Zwanikken-Leenders) Over maatschappelijk betrokken ondernemen in de chronische zorg., 2009
 • Leven na de wending. Als je kind overleden is. Een bundel interviews met ouders die een kind verloren door een ongeluk of ziekte., 2011
 • Over de dood gesproken. Gebaseerd op Elckerlijck-lezingen van o.m. Bert Keizer, Kristien Hemmerechts, Arjan Erkel, Alexander Rinnooy Kan en Cees Dekker. , 2015
Vensters
Meegewerkt aan
  eerste   vorige   overzicht auteurs   volgende   laatste