NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
Femmianne  Bredewold Femmianne Bredewold

Femmianne Bredewold werkt als universitair hoofddocent aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Ze is een interdisciplinaire wetenschapper die zich beweegt op het snijvlak tussen de antropologie, sociologie en ethiek. Ze onderzoekt in hoeverre mensen die afhankelijk zijn van zorg opgenomen zijn en of kunnen worden in sociale verbanden in onze samenleving. Ze heeft verschillende boeken en artikelen gepubliceerd over onderwerpen zoals informele zorg, gemeenschapszorg, sociale inclusie, sociale netwerken en sociale relaties.

E-mailWebsite
 
Vensters
Meegewerkt aan
  eerste   vorige   overzicht auteurs   volgende   laatste