NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
Jacqueline  Bosker Jacqueline Bosker

Jacqueline Bosker is sinds 2008 verbonden aan het lectoraat Werken in Justitieel Kader van Hogeschool Utrecht. In eerste instantie parttime naast haar baan bij Reclassering Nederland, sinds 2012 fulltime als senior onderzoeker. Jacqueline werkte na haar studie sociologie in Nijmegen enkele jaren bij E-Quality, een kenniscentrum voor gender en etniciteit. In 1999 maakte zij de overstap naar het forensisch sociale veld door te gaan werken bij het landelijk kantoor van Reclassering Nederland. Daar hield zij zich vooral bezig met de ontwikkeling en implementatie van instrumenten voor risicotaxatie, met het beleid rond advisering aan justitiële opdrachtgevers en met algemeen strategisch beleid. In 2015 heeft zij een promotieonderzoek afgerond naar beslissingen van reclasseringswerkers over plannen van aanpak die ze gebruiken als basis voor adviezen aan de justitiële opdrachtgevers en voor het toezicht. Naast haar werk als onderzoeker is Jacqueline Bosker als hogeschoolhoofddocent verbonden aan de Master Forensisch Sociale Professional van Hogeschool Utrecht.

E-mailWebsite
 
Relevante publicaties
  • Externe linkLinking theory and practice in probation. Structured decision support for case management plans. Doctoral dissertation Radboud University Nijmegen. Alphen: Jacqueline Bosker., 2015
  • Werken in gedwongen kader: methodiek voor het forensisch sociaal werk. Met Lous Krechtig & Anneke Menger (red.). Amsterdam: SWP, 2013. Tweede druk 2014.,
  • Het vakmanschap van de reclasseringswerker. Congresbundel. Met Ed de Jonge & Anneke Menger. Hogeschool Utrecht: Lectoraat Werken in Justitieel Kader, 2011.,
  • Gestructureerd beslissen over reclasseringsinterventies in: Proces. Tijdschrift voor strafrechtspleging 2009, aflevering 3, 169-173., 2009
  • De bruikbaarheid van RISc voor vrouwelijke justitiabelen, in: Proces. Tijdschrift voor strafrechtspleging 2006 (95) 4, 153- 155., 2006
Vensters
Meegewerkt aan
  eerste   vorige   overzicht auteurs   volgende   laatste