NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
Judith  Wolf Judith Wolf

Prof. dr. Judith Wolf is sinds 2001 hoogleraar maatschappelijke zorg bij het Radboudumc, hoofd van Impuls - Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg en directeur van de Academische werkplaats Opvang & Herstel en de Academische werkplaats OGGZ. Zij heeft bijna 30 jaar ervaring met het doen van onderzoek naar sociaal kwetsbare mensen, waaronder dakloze mensen en vrouwen met geweldservaringen, en naar de aansluiting van de hulpverlening bij de problemen, behoeften en mogelijkheden van deze groep(en). Judith deed ook onderzoek naar factoren die samenhangen met sociale uitsluiting en dakloosheid, en die samenhangen met huiselijk geweld. In opdracht van gemeenten en instellingen deed zij vele studies naar omvang en profiel van sociaal kwetsbare groepen, waaronder langdurig zorgafhankelijke patiënten, dakloze mensen, zwerfjongeren en mishandelde vrouwen. Zij evalueerde innovatieve praktijken, waaronder begeleid wonen, case management en outreach projecten. Onder haar leiding zijn tussen 2007 en nu verschillende grote onderzoeksprojecten gestart. Zoals de effectiviteitsstudies naar Critical Time Intervention en het grote cohortonderzoek naar het profiel en de behoeften en wensen van daklozen in de vier grote steden die via de opvang in een persoonlijk traject komen en naar de werkzaamheid van de persoonsgerichte aanpak (CODA-G4).

E-mailWebsite
 
Vensters
Meegewerkt aan
  eerste   vorige   overzicht auteurs   volgende   laatste