NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
Bas Vogelvang Bas Vogelvang

Bas Vogelvang is sinds 2008 lector Reclassering en Veiligheidsbeleid op het Expertisecentrum Veiligheid Avans Hogeschool te 's-Hertogenbosch. Ook is hij als expertadviseur verbonden aan Van Montfoort. Hiervoor werkte Bas als wetenschappelijk medewerker bij de faculteit Pedagogiek aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij was hoofd van de afdeling kwaliteitszorg en onderzoek bij Altra Jeugdzorg. En hij was verbonden aan de Raad voor de Kinderbescherming als methodiekontwikkelaar.
Hij houdt zich bezig met onderzoek en methodeontwikkeling op het gebied van de jeugd-, adolescenten- en volwassenereclassering, mentale weerbaarheid van frontlijnwerkers in het gedwongen kader, gedragsinterventies, re-integratie na detentie, innovatie en implementatie in de justitieketen, en ketensamenwerking in het lokale veiligheidsdomein.

 
Relevante publicaties
 • Familierelaties en het stoppen met misdaad. Aangrijpingspunten voor het reclasseringswerk. Justitiële Verkenningen 2011, nr. 5, blz. 102-120.,
 • Implementatie van Motiverende Gespreksvoering bij Reclassering Nederland. Met H. van Alphen. Den Bosch: Expertisecentrum Veiligheid Avans Hogeschool, 2011
 • Procesevaluatie proefimplementatie COSA in Nederland. Met M. Höing. Den Bosch: Expertisecentrum Veiligheid Avans Hogeschool., 2011
 • What Works bij implementeren? Implementatie van gedragsinterventies door de reclassering. Met N. Vosters. Den Bosch: Expertisecentrum Veiligheid Avans Hogeschool., 2011
 • Visiedocument vrijwilligersafdeling Reclassering Nederland. Met L. de Croes. Den Bosch: Expertisecentrum Veiligheid Avans Hogeschool., 2010
 • Externe linkEen sterk verhaal Over de invloed van reclasseringswerkers op het stoppen met criminaliteit na detentie. Oratie Bas Vogelvang, lector Reclassering en Veiligheidsbeleid. Expertisecentrum Veiligheid, Avans Hogeschool. Den Bosch, 10 november 2009., 2009
 • ‘Strak in het pak genaaid’? Ontwikkeling en werking van verantwoordingsrelaties bij de reclassering’. Met H. Moors. In: Hein van Duivenboden, Eelco van Hout, Cor van Montfort & Juliette Vermaas (red.), Verbonden verantwoordelijkheden in het publieke domein. s-Gravenhage: Lemma (pp. 133-149)., 2009
 • Aanpassingsstudie COSA in Nederland. Met M. Höing & J. Caspers. Den Bosch: Expertisecentrum Veiligheid Avans Hogeschool., 2009
 • Opleiding psychopathologie voor adviseurs en toezichthouders 3RO. Met A. Menger. A. van Woerkom & P. Peluppessy. Den Bosch / Utrecht: Expertisecentrum Veiligheid Avans Hogeschool / Reclassering Nederland., 2008
 • Methode Stabiel. Intensieve ambulante gezinsbegeleiding onder dwang en drang. Met M. van Vugt & A. Menger. Woerden / Utrecht: Adviesbureau van Montfoort/ Hogeschool Utrecht / Leger des Heils Jeugdzorg en Reclassering.,
 • Morele dilemma’s bij het werken met risicojongeren. In: Rovers, B. & Kooijmans, M. (Red.) Handboek werken met risicojongeren. Den Bosch: Expertisecentrum Veiligheid Avans Hogeschool., 2008
Vensters
Meegewerkt aan
  eerste   vorige   overzicht auteurs   volgende   laatste