NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
Jaap van Vliet Jaap van Vliet

Jaap A. van Vliet (1949) studeerde maatschappelijk werk aan Academie De Horst in Driebergen en aan de Voortgezette Opleiding in Groningen. In 2006 is hij gepromoveerd op het proefschrift De Tbs in zijn maatschappelijke context. De relatie tussen forensische psychiatrie en algemene geestelijke gezondheidszorg. Hij werkte vanaf 1973 in het Algemeen Maatschappelijk Werk in Hoogezand-Sappemeer en in de voogdij en gezinsvoogdij in Groningen. In 1979 begon hij zijn werkzaamheden in de forensische sector, eerst als afdelingshoofd in de Dr. S. van Mesdagkliniek in Groningen en later als bureauhoofd Sociaal Psychiatrisch Werk bij de reclassering in Arnhem. Van 1997 tot 2001 werkte hij als zelfstandig adviseur en onderzoeker. In die periode was hij onder meer twee jaar als adviseur en secretaris van de Raad van Bestuur betrokken bij de totstandkoming van Forensisch Psychiatrisch Instituut De Rooyse Wissel in Venray en verrichtte hij een aantal onderzoeken voor het Ministerie van Justitie, het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatie Centrum (WODC) en het ministerie van VWS. Van 2001 tot 2014 werkte hij bij Leger des Heils Jeugdzorg & Reclassering, achtereenvolgens als unitmanager in Arnhem en Amsterdam en als beleidsadviseur. Daarnaast is hij als onderzoeker verbonden aan het lectoraat ’Werken in justitieel kader’ van de Hogeschool Utrecht. Daarnaast nam hij in 1990 mede het initiatief tot de oprichting van de Vereniging voor Ambulante Forensische Psychiatrie (AFP), waarvan hij eerst voorzitter en later algemeen bestuurslid was. Hij is redactielid van het tijdschrift voor de strafrechtspleging Proces en publiceert en presenteert regelmatig over onderwerpen op het grensvlak van justitie en zorg.

E-mailWebsite
 
Relevante publicaties
  • De recidivist als medeburger. Amsterdam: SWP , 2015
  • Dader en slachtoffer: een paar apart? Met Anneke Menger. Amsterdam: SWP , 2015
  • Begrenzen en ondersteunen. De reclasseringswerker als professional en gezagsdrager. in: Gezagdragers, de publieke zaak op zoek naar haar verdedigers. Redactie: Thijs Jansen, Gabriël van den Brink, René Kneyber. Met Ada Andreas. Uitgeverij Boom , 2012
  • Externe linkDiffuse praktijken? De reclasseringswerker tussen missie en productie. In: H. Moors & E. Bervoets (red.) Frontlijnwerkers in de veiligheidszorg, blz. 191-210. Met Corine van Grumbkov. Uitgeverij Boom/Lemma, 2013
  • Verbinden in de keten. Forensisch psychiatrisch toezicht bekeken. Met Ada Andreas, Barbara Keuning & Willem Zandbergen (red.). Amsterdam: SWP, 2012
  • "What works. Een vraag of het antwoord bij het terugdringen van recidive?" In: J.P. van der Leun, E.R. Muller, N. van der Schee, P.M. Schuyt & M.A.H. van der Woude (red.) De vogel vrij. Liber amicorum prof. dr. mr. Martin Moerings., 2011
  • Externe linkReclassering kan beter. Met Corine van Grumbkov. Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, nummer 10, 2011
  • Externe linkChainmanagement of changemanagement in de Tbs. De reclasseringswerker tussen stilstand en verandering, tussen toezicht en rehabilitatie. in: PROCES. Tijdschrift voor strafrechtpleging 89 (2010) 3, blz. 141-147., 2010
  • Externe linkVan stoornis naar delict. De verbrokkelde hulpverleningsgeschiedenissen van tbs-gestelden. Met Karel Oei. Pedagogiek 26 (2006) nr. 3, blz. 301-316., 2006
  • De Tbs in zijn maatschappelijke context. De relatie tussen forensische psychiatrie en algemene geestelijke gezondheidszorg. Dissertatie Universiteit van Tilburg, 2006
Vensters
Meegewerkt aan
  eerste   vorige   overzicht auteurs   volgende   laatste