NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
Paul  Vlaar Paul Vlaar

Paul Vlaar was opbouwwerker in Groningen en Nijmegen. Daarna werkte hij bij het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn en bij Movisie aan landelijke programma’s op het gebied van professionalisering in het sociale domein. Sinds 2016 is hij gepensioneerd en actief bij Hoogkamp Energie in Arnhem, als woonwensencoach bij het Energieloket Midden Gelderlanden als trekker van het collectief #Krachtproef Energie Opbouwwerk17

E-mailWebsite
 
Relevante publicaties
Vensters
Meegewerkt aan
  eerste   vorige   overzicht auteurs   volgende   laatste