NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
Michel  Tirions Michel Tirions

Michel Tirions (°1967) is maatschappelijk assistent en socioloog en is sinds 2002 als lector en onderzoeker verbonden aan de opleiding Sociaal Werk van Artesis Plantijn Hogeschool in Antwerpen. Voordien werkte hij in Vlaanderen en Nederland in het buitengewoon onderwijs, met mensen met een beperking en in het integratiewerk. Zijn onderzoek spitst zich toe op de capability-benadering, professionele en normatieve identiteit en theoriegestuurde evaluatie van sociaalwerkpraktijken. Via diverse internationale fora is hij betrokken in de ontwikkeling en ondersteuning van internationale netwerken en (onderzoeks)projecten. Zijn onderwijs zoemt in op de relatie tussen maatschappij en beroep. Hij doceert o.m. Ethisch Handelen, Sociaal Werk als Professie, International Social Work, Human Rights & Development en Hulpverlening en Samenleving. Hij is eveneens actief als docent en wetenschappelijk medewerker in de masteropleiding Sociaal Werk van Universiteit Antwerpen.

E-mailWebsite
 
Vensters
Meegewerkt aan
  eerste   vorige   overzicht auteurs   volgende   laatste