NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
Anne van Veenen Anne van Veenen

Anne van Veenen werkte als socioloog bij het interuniversitair Instituut Normen en Waarden in Rotterdam. Hij was o.m. berokken bij de Training Urbane Samenleving TUS met stages bij maatschappelijke instellingen en bedrijven. Hij was in jaren zeventig actief bij zogenoemde ‘maatschappijkritische’ initiatieven als wetenschapswinkel, Bond van Wetenschappelijke Arbeiders BWA en huurdersscholingen. In 1980, bij de verzelfstandiging van het opbouwwerk van de gemeente, maakte hij de overstap naar Instituut Opbouwwerk Rotterdam IOR.

Van 1980 tot 1995 was hij betrokken bij het opbouwwerk in Rotterdam. Eerst als directeur van het Instituut Opbouwwerk Rotterdam (IOR), vervolgens na de fusie met de volkshuisvestingsondersteuning in 1988-1994 als coördinator opbouwwerk bij het Rotterdams instituut bewonersondersteuning (RIO). Hij deed praktijkonderzoek naar samenlevingsopbouw met diverse publicaties over ‘opbouwwerk-in-uitvoering’. Van 1994-2010 was hij partner in onderzoek- en adviesbureau IGG-Voogt, Wiertsema & van Veenen. Hij is redacteur van de website Opbouwwerk in Rotterdam, waar de geschiedenis van het Rotterdamse opbouwwerk wordt beschreven en gedocumenteerd.

E-mailWebsite
 
Biografieën
  eerste   vorige   overzicht auteurs   volgende   laatste