NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
Nico de Boer (1955-2019) Nico de Boer (1955-2019)

Nico de Boer overleed op 10 oktober 2019. Twee-en-half-jaar eerder was bij hem de spierziekte ALS gediagnosticeerd, waarna zich langzaam maar systematisch het lichamelijke verval inzette. Toen dat ondraaglijke vormen begon aan te nemen besloot hij de eer aan zichzelf te houden. Dat heeft hij de laatste weken voor zijn dood in nauw contact met zijn dierbaren op een indrukwekkende wijze gedaan. Hoewel hij niet in de hemel geloofde (‘de dood is Het Grote Niets’) gebruikte hij voor dit afscheid de metafoor van de luchtballon, elke dag knipte hij een lijntje door totdat hij gisteren het laatste touw los maakte en het leven achter zich liet.

Nico de Boer was een zelfstandig onderzoeker en publicist. Voor de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling schreef hij het advies ‘De wijk nemen’ (2009) en samen met Jos van der Lans het spraakmakende essay Burgerkracht (2011). In 2004 verrichtte hij een historische voorstudie voor de WRR naar governance in het welzijnswerk (samen met Jan Willem Duyvendak).

Nico de Boer was eindredacteur en hoofdredacteur van het Welzijnsweekblad en het Tijdschrift voor de sociale sector, voorgangers van het Tijdschrift sociale vraagstukken, van welk tijdschrift hij tussen 2001 en juni 2019 boekenredacteur was. Besprekingen van historische boeken in dit tijdschrift zijn op deze site overgenomen in de rubriek ’publicaties’.
Nico de Boer heeft een plek gekregen in het Biografisch Portaal Sociaal Werk op deze site.

Recensies:
● Maaike de Boois (2018), Discipline zonder discipline De opkomst en opheffing van de andragologie 1950-1983, eigen beheer, ISBN 978-94-9301-414-5.
● Inge Mans (2016), Het hart van de zorg. Idealen en praktijken in de verstandelijk gehandicaptenzorg bij de Hafakker (1960-2010. Papieren Tijger, ISBN 978-90-6728-318-2.
● Christianne Smit (2015), De volksverheffers – sociaal hervormers in Nederland en de wereld 1870-1914 Verloren Hilversum, ISBN 978- 90-870-4546-3
● Pepijn van Houwelingen, Anita Boele en Paul Dekker (2014), Burgermacht op eigen kracht? Een brede verkenning van ontwikkelingen in burgerparticipatie. Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag, ISBN 978-90-377-0635-2
● Jan Schrijver (2015), De omwenteling die niet kwam. Verkenning van het bestuursbeleid bij het ministerie van Binnenlandse zaken. Boom | Lemma, Amsterdam, ISBN 978-94-6236-534-6.
● René Clarijs (2013), Tirannie in de jeugdzorg. Een onderzoek naar de mogelijkheden van beleidsveranderingen. SWP, Amsterdam, 2013 ISBN 9789088504846.
● Maarten van der Linde en Johan Frieswijk (2013), De Volkshogeschool in Nederland 1925-2010. Uitgeverij Verloren , Hilversum, ISBN 9789087043827.
● Eefje van Batenburg-Resoort (2013), Grande dame van het social casework. Marie Kamphuis 1907-2004. SWP, Amsterdam, ISBN 9789088504501.
● Eva Vriend (2013), Het nieuwe land. Het verhaal van een polder die perfect moest zijn. Balans, Amsterdam, ISBN 9789460036057.
● Wouter Beekers (2012), Het bewoonbare land. Geschiedenis van de volkshuisvestingsbeweging in Nederland. Boom, Amsterdam, ISBN 978-94-6105-657-3
● Govert Buijs en Jan Hoogland (red.), ‘Ontzuilde bezieling, BoomBestuurskunde, Den Haag, 2016, ISBN 978-94-6236-538-4.
● Rob van Essen, Kind van de verzorgingsstaat – opgroeien in een tijdloos paradijs, AtlasContact, Amsterdam, 2016, ISBN 978-90-254-4699-4.
● Maarten van der Linde, Basisboek geschiedenis Sociaal Werk in Nederland, 4e druk, Amsterdam, SWP, ISBN 9789088506802.Website
 
  eerste   vorige   overzicht auteurs   volgende   laatste