NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
Martin  Schuurman Martin Schuurman

Martin Schuurman is sinds 2001 werkzaam als zelfstandig onderzoeker. Hij doet dat met zijn bureau Kalliope Consult. Vanaf het begin werkt hij vanuit de visie dat mensen met een beperking, zoals alle andere mensen, burgers van onze samenleving zijn. Het doel van de zorg en ondersteuning aan deze mensen is het tot stand brengen van een optimale deelname aan de samenleving en een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. Voor het bereiken daarvan is het nodig dat inhoud en organisatie van de ondersteuning helder en doordacht zijn en zich voortdurend ontwikkelen. Daarvoor is kennis nodig en daar levert hij graag een bijdrage aan.

In de loop van de jaren zijn inclusie en de implementatie van het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap speerpunten geworden in zijn werkzaamheden. Hij draagt zijn kennis over in de vorm van het schrijven van boeken, artikelen, columns, boekbesprekingen en essays en in het verzorgen van presentaties op conferenties en congressen.

E-mailWebsite
 
Relevante publicaties
Vensters
Meegewerkt aan
  eerste   vorige   overzicht auteurs   volgende   laatste