Marjoke   Rietveld-<br />van Wingerden Marjoke Rietveld-
van Wingerden

was universitair docent Historische Pedagogiek aan de Vrije Universiteit en inmiddels gepensioneerd, maar nog steeds actief als historisch onderzoeker. Zij schreef onder meer samen met Nelleke Bakker en Jan Noordman het standaardwerk Vijf eeuwen opvoeden in Nederland. Idee en praktijk 1500-2000. (2010, 2e druk, Assen: Van Gorcum). Voor de Canon speciaal & passend onderwijs schreef zij de vijf vensters over het onderwijs aan doven en slechthorenden in Nederland.

E-mailWebsite
 
Vensters
Meegewerkt aan
  eerste   vorige   overzicht auteurs   volgende   laatste