NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
Alyt  Oppewal Alyt Oppewal

Sinds 2012 werkt Alyt bij de Leerstoel Geneeskunde voor Verstandelijk Gehandicapten aan het Erasmus MC in Rotterdam. Als projectleider en universitair docent begeleidt ze onderzoekers, zet ze nieuwe onderzoeken op, legt en onderhoud ze contacten met partners, en geeft ze onderwijs bij de opleiding Arts voor Verstandelijk Gehandicapten. Haar onderzoekslijn gaat over lichamelijke activiteit en fitheid, met daarin een sterke interesse naar de samenhang tussen cognitie en bewegen. Het doel van deze onderzoekslijn is om mensen met een verstandelijke beperking dezelfde kansen te geven om fysiek actief te zijn en om een zo fit, vitaal en gezond mogelijk leven te leiden.

Alyt heeft Bewegingswetenschappen gestudeerd in Groningen. Daarna heeft ze haar promotieonderzoek uitgevoerd binnen het GOUD onderzoek over het meten van fitheid bij ouderen met een verstandelijke beperking (https://e-pubs.nl/?epub=a.oppewal).E-mailWebsite
 
Vensters
Meegewerkt aan
  eerste   vorige   overzicht auteurs   volgende   laatste