NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
Anneke Menger Anneke Menger

Anneke Menger (1952) is sinds 2008 lector Werken in justitieel kader bij het Kenniscentrum Sociale Innovatie van Hogeschool Utrecht. Zij is opgeleid als maatschappelijk werker en andragologe. Na haar opleiding was zij werkzaam in het maatschappelijk werk. In Rotterdam werkte zij van 1997 tot 2003 in Rotterdam in verschillende functies op Hogeschool Rotterdam en in de Transfergroep. Vanaf 2003 werkte zij op Hogeschool de Horst en na de fusie van 2005 op Hogeschool Utrecht, onder meer als opleidingsmanager MWD en directielid. In de jaren negentig en beginjaren 2000 was haar onderzoek gericht op de methodiekontwikkeling Activerende hulpverlening, Schuldhulpverlening en Outreachend werken in het maatschappelijk werk. Sinds 2000 heeft zij zich gespecialiseerd in de methodiekontwikkeling van het reclasseringswerk.

E-mailWebsite
 
Relevante publicaties
 • Werken in gedwongen kader: methodiek voor het forensisch sociaal werk. Met Lous Krechtig en Jacqueline Bosker (red.). Amsterdam; SWP, 2013. Tweede druk 2014.,
 • Het delict als maatstaf: methodiek voor werken in gedwongen kader. Met Lous Krechtig. Amsterdam: SWP, 2004. Vijfde druk 2012.,
 • Bronnen van professionele effektiviteit. Over verantwoordelijkheid en ruimte van reclasseringswerkers. Met Andrea Donker. Justitiële Verkenningen 38 (2012) 4, blz. 24- 42.,
 • Achter en tegenover de cliënt. Actuele risico’s en perspectieven bij het werken in justitieel kader. In: Maatwerk, tijdschrift voor maatschappelijk werk, 2011, nr. 6.,
 • Het vakmanschap van de reclasseringswerker. Congresbundel. Met Jacqueline Bosker & Ed de Jonge (red.). Lectoraat Werken in justitieel kader, Hogeschool Utrecht, 2011. ,
 • Wie werkt? Over het vakmanschap van de reclasseringswerker. In: Proces, tijdschrift voor strafrechtspleging, 88 (3), blz. 155 - 164.,
 • Walk the line. Over continuïteit en professionaliteit in het reclasseringswerk. Met Jo Hermanns. Openbare les als lector Werken in justitieel kader, Hogeschool Utrecht, maart 2009.,
 • Social work: een constructieve benadering. In: Maatwerk, tijdschrift voor maatschappelijk werk, 2008, nr. 6, blz. 31-33.,
 • Professioneel werken in gedwongen kader. Justitiële verkenningen, jrg. 34, nr. 3, 2008, 42-56.,
 • Stabiel. Intensieve ambulante gezinsbegeleiding onder dwang en drang. Met Bas Vogelvang. Amsterdam: Leger des Heils / SWP, 2009.,
 • Intensieve Trajectbegeleiding voor de Harde Kern. Met Lous Krechtig. Uitgave Ministerie van Justitie, april 2001.,
 • Schuldhulpverlening, de bijdrage van het maatschappelijk werk. Met Gerrit Meijerink. Uitgave Elsevier, 1999.,
 • 'Voorwaardelijk, gedwongen, outreachend, bemoeizorg of gewoon AMW?' In: Tijdschrift voor de Sociale Sector, juni 1997, blz. 10-13.,
Vensters
Meegewerkt aan
  eerste   vorige   overzicht auteurs   volgende   laatste