NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
Het Canon Casusspel is een spel over het heden en verleden van het sociaal werk.

Het sociaal werk kent een lange geschiedenis. Oplossingen voor vraagstukken zijn tegenwoordig anders dan vroeger, maar soms zijn de verschillen tussen vroeger en nu kleiner dan je zou denken. Bovendien is er zelden sprake van één juiste oplossing. Door het spelen van het Canon Casusspel raak je hierover in gesprek en leer je meer over de ontwikkeling van het sociaal werk.

Download de volledige uitleg.
Persoonlijke Motivatie Persoonlijke Motivatie

A. Casus: Joyce kan niet tegen onrecht en wil onrecht de wereld uit helpen. Wat kan ze doen?

B. Casus: Francisca wil arme mensen helpen. Bestaande hulporganisaties wantrouwt ze. Wat kan ze doen?

C. Casus: Yaron vindt dat te weinig mensen kennis hebben over de oorzaken van ongelijkheid. Wat kan hij doen?

eerste   vorige   overzicht   volgende   laatste

Toen


1. De politiek in en strijden voor een betere wetgeving
Zie canon 1854 - Thorbecke Zie canon 1965 - Marga Klompé en de Bijstandswet

2. Als maatschappelijk werker gaan werken
Zie canon 1870 - Helena Mercier Zie canon 1913 - Heleen ter Meulen

3. Vrijwilliger worden in een buurthuis of andere voorziening die ‘volksontwikkeling’ tot doel had
Zie canon 1892 - Volks Huis, Ons Huis Zie canon 1925 - Vereeniging voor den Opbouw van Drenthe

4. Geld geven aan de kerk, die het verdeelde onder de armen of geld rechtstreeks aan armen zelf geven
Zie canon 567 - Concilie van Tours Zie canon 1122 - Catharijnegasthuis

5. Boeken en artikelen schrijven over maatschappelijke misstanden
Zie canon 1945 - Hilda Verwey Jonker Zie canon 1967 - Millikowski en de ‘Lof der onaangepastheid’Nu


1. Sociaal werker worden
Zie canon 1968 - Academie de Horst Zie canon 1963 - Opleiden voor Opbouwwerk

2. Vrijwilliger worden en anderen inspireren
Zie canon 2002 - Voedselbanken Zie canon 2006 - Huize Agnes

3. De politiek in en strijden voor betere wetgeving
Zie canon 2007 - Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

4. Nieuwe methodieken bedenken die de hulpverlening verbeteren
Zie canon 1993 - Bemoeizorg Zie canon 1985 - Straathoekwerk: er op af!

5. Als docent gaan werken en bijdragen aan de kwaliteit van het vak
Zie canon 1994 - Eerste hoogleraar maatschappelijk werk Zie Biografisch Portaal - Maarten van der LindeAntwoorden


In deze ronde zijn alle antwoorden passend: wat het antwoord is is afhankelijk van de motivatie om sociaal werk te doen

eerste   vorige   overzicht   volgende   laatste
Ontwikkeld door Rstyle