NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
Turbulente tijden Katie Heyning
Turbulente tijden
Zorg en materiële cultuur in Zierikzee in de zestiende eeuw

Verloren, Hilversum, 2001
ISBN 9789087046408
€ 35.00
Bestellen
eerste   vorige   overzicht   volgende   laatste
Zorg, leefomgeving en materiële cultuur vormen de hoofdthema’s in dit boek dat gebaseerd is op het zestiende-eeuwse weeskamerarchief van Zierikzee. Boedelinventarissen, rekeningen en persoonlijke papieren geven een goed beeld van het leven van de bovenlaag van de maatschappij in wat eens – politiek en economisch – de tweede stad van Zeeland was. De bewaarde bronnen tonen aan dat de relaties tussen Zeeland en de zuidelijke gewesten gedurende de woelige zestiende eeuw veel nauwer waren dan tot nog toe bekend en laten zien hoe politieke en maatschappelijke ontwikkelingen het dagelijks leven beïnvloedden. Analyse van het materiaal leidde tot nieuwe inzichten op terreinen als zorg, onderwijs, kleding en de inrichting van winkels en woonhuizen, die verschillende gangbare opvattingen opzij zetten. Veel eerder dan in Holland blijken nieuwe ontwikkelingen op het gebied van kunst en materiële cultuur door de Zeeuwse stedelijke elite te zijn omarmd.

eerste   vorige   overzicht   volgende   laatste