NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
Homopolitiek in Nederland (1966-2023) Joke Swiebel
Homopolitiek in Nederland (1966-2023)
De symbolische kracht van wetgeving

224 p., Amsterdam University Press, Amsterdam, 2024
€ 24.99
Bestellen
eerste   vorige   overzicht   volgende   laatste
S I G N A L E M E N T


Vier wetswijzigingen markeren de geschiedenis van homoseksualiteit in Nederland van na de Tweede Wereldoorlog: de intrekking van art. 248bis van het Wetboek van Strafrecht in 1971, de totstandkoming van de Algemene wet gelijke behandeling in 1994, de openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht in 2001 en de toevoeging van ‘seksuele gerichtheid’ aan artikel 1 van de Grondwet in 2023. Deze wetswijzigingen behelsden veranderingen in de rechtspositie van homoseksuele mannen en lesbische vrouwen, maar hadden (en hebben) ook een symbolische betekenis. Zij onderstrepen het gelijkheidsbeginsel en droegen bij aan verandering van de maatschappelijke opvattingen over homoseksualiteit.

Joke Swiebel beschrijft het verloop van de maatschappelijke en politieke discussies over deze vier onderwerpen en laat zien hoe ze de wetgevingsprocessen beïnvloedden en andersom. Ze zijn van grote invloed geweest op de homo-emancipatie. Tot slot verkent ze de vraag in hoeverre Nederland met deze wettelijke hervormingen vooropliep of loopt op de ons omringende landen.

Over de auteur:
Joke Swiebel studeerde politicologie. Zij werkte negen jaar aan de Universiteit van Amsterdam en 22 jaar als beleidsambtenaar voor de rijksoverheid. Van 1999 tot 2004 was zij Lid van het Europees Parlement voor de PvdA. Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw is zij actief in de homobeweging.eerste   vorige   overzicht   volgende   laatste