NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
 Overzicht
schuilplaats voor werklieden (1909) 1900 Zorg voor en opvang van Antwerpse dokwerkers
De Aalmoezeniers van de arbeid
infirmière in uniform op stap 1919 Infirmières-visiteuses (verpleegsters-bezoeksters)
De eerste grensstrijd van het maatschappelijk werk
Maatschappelijk werkster aan ziekenbed 1923 Medisch maatschappelijk werk
Gezondheid is de eerste zorg?!
Maatschappelijk werkster in de Foyer Social 1933 Maatschappelijk werk in Congo
Hulpverlening of disciplinering?
Maria Baers (1883-1959). 1945 Maria Baers en de verdediging van het beroep
Maatschappelijk assistenten en hun beroep(sorganisatie)
Maria Baers, 1948 in New York 1947 Amerikagangers
Hoe naoorlogse studiereizen werden ingekleurd
Als directrice van het SISS Gent 1953 Gerda De Bock
Grondlegger van (academisch) sociaal werk in Vlaanderen
What is social casework in het Frans vertaald. 1953 Social casework
Een latere doorstart...
Julia van de Bruel, pionier 1957 Nijverheidsassistenten
Expliciete specialisatie en de aanzet van het personeelswerk
Oude telefoon 1965 Tele-onthaal
De start van telefonische hulpverlening
Wetswinkel Antwerpen-Merksem 1976 Wetswinkels
Sociale rechtshulp op zoek naar institutionele erkenning
Annie Matteeuws (systeembenadering) en Georges Lambrechts (gestalttherapie) 1978 Therapeutische chaos in het maatschappelijk werk
Van therapeutische specialisatie tot eclecticisme
campagnebeeld 2011 1988 Witte Woede
Vlaamse welzijnswerkers als strijdende werknemers
logo CAW 1997 Van lappendeken tot supermarkt?
Hoe een versnipperd landschap aan elkaar werd gesmeed.
Maatzorg 2002 Specifieke werkmodellen
Doorgedreven aandacht voor specialistische interventies