NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
Basisboeken en bronnenmateriaal Cover van Jan Bijlsma en Hay Janssen, Sociaal werk in Nederland. Vijfhonderd jaar verheffen en verbinden. 2008 Cover van Maarten van der Linde, Basisboek geschiedenis Sociaal Werk in Nederland. 2007, 2016 zesde druk
 • Canon sociaal werk algemeen (2011)

  Tijdens het maken van de canon sociaal werk werden we erg geholpen door het verschijnen van twee nieuwe boeken over de geschiedenis van het sociaal werk in Nederland. Na vele jaren windstilte op dit gebied, is er nu dus niet alleen de canon, maar ook twee handboeken. Vooreerst hebben we uitvoerig gebruik gemaakt van het boek van Maarten van der Linde (2016, zesde herziene en uitgebreide druk, Basisboek geschiedenis Sociaal Werk in Nederland, Amsterdam: SWP). Dit is chronologisch van opbouw. Daarnaast is er het boek van Jan Bijlsma en Hay Janssen (2008, Sociaal werk in Nederland, vijfhonderd jaar verheffen en verbinden. Bussum: Coutinho). Dat boek is thematisch van opbouw.

  Bij elk venster hebben we de lezer voor aanvullende informatie in eerste instantie verwezen naar specifieke delen uit deze twee handboeken. Daarnaast zijn we telkens op zoek gegaan naar enkele kernachtige teksten die meer diepgang over het venster geven. Tenslotte was er telkens ook de zoektocht naar zo oorspronkelijk mogelijk materiaal.

  Waar mogelijk hebben we ook teksten digitaal opgenomen, zodat onze tijdrovende (maar plezierige) zoektocht in bibliotheken en antiquarische boekhandels niet door iedereen moet overgedaan worden, en teksten slechts een muisklik verwijderd zijn van hun lezers. Veel boeken die historisch nuttig zijn, zijn niet langer via de boekhandel verkrijgbaar. Enorm handig is daarom de website van de verenigde antiquarische boekhandels.

  Enkele werken gebruiken we bij meerdere vensters, en zijn dan ook handig voor wie door de canon enthousiast geworden is over de geschiedenis van sociaal werk en meer wil weten:

  • Ido de Haan en Jan Willem Duyvendak (2002). In het hart van de verzorgingsstaat. Het ministerie van maatschappelijk werk en zijn opvolgers (CRM, WVC, VWS, 1952-2002). Zutphen: Walburg Pers.
  • C. Lis, , H. Soly, D. van Damme (1985). Op vrije voeten? Sociale politiek in West-Europa (1450-1914). Leuven.
  • Abram de Swaan (1988). Zorg en de staat: Welzijn, onderwijs en gezondheidszorg in Europa en de Verenigde Staten in de nieuwe tijd. Amsterdam: Bert Bakker. Ook online beschikbaar.

  Voor wie graag ruimer kijkt dan Nederland en Vlaanderen, is er het themanummer van dat British Journal of Social Work publiceerde in juni 2008 (vol 38, iss. 4) over de geschiedenis van sociaal werk, onder redactie van Caroline Skehill. Wie geen eigen toegang heeft tot het tijdschrift, kan dikwijls via de bibliotheken van universiteiten en hogescholen wel toegang verkrijgen.

 • Canon GGz (2011)
  • Blok, Gemma (2004), Baas In Eigen Brein. 'Antipsychiatrie' in Nederland, 1965-1985. Amsterdam: Nieuwezijds.
  • Goei, Leonie de (2001), Psychiatrie, cultuurkritiek en de beweging voor geestelijke volksgezondheid in Nederland, 1924-1970. Nijmegen: uitgeverij SUN.
 • Canon maatschappelijke opvang (2012)
 • Canon zorg voor de jeugd (2012)
  • Bakker, N., Noordman, J. & Rietveld - van Wingerden, M. (2006, 2e druk 2010), Vijf eeuwen opvoeden in Nederland. Idee en praktijk 1500-2000. Assen: Van Gorcum.
  • Lieshout, Maurice van (2014), Thuis bij Zandbergen. 140 jaar jeugdzorg: 1874-2014. Utrecht: Big Business Publishers, ISBN 978-94-91757-07-5.
 • Canon volkshuisvesting (2016)
 • Canon cliëntenbeweging GGz (2016)
  • Blok, Gemma (2004), Baas In Eigen Brein. 'Antipsychiatrie' in Nederland, 1965-1985. Amsterdam: Nieuwezijds.
  • Hunsche, Petra (2008), De strijdbare patiënt. Van gekkenbeweging tot cliëntenbewustzijn. Portretten 1970-2000. Haarlem: Het Dolhuys.
 • Canon verslavingszorg (2016)