NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
Jan  Maasen Jan Maasen

Jan Maasen verzorgt sinds oktober 2020 de rubriek publicaties op deze website. Hij is sinds 1984 medewerker van het Bisdom Rotterdam in verschillende functies en studeerde eerder andragogiek aan de Universiteit van Utrecht en pastoraal opbouwwerk aan de KTHU. Binnen het Bisdom Rotterdam houdt hij zich vooral bezig met onderwerpen als armoede, schuldhulpverlening, WMO, vluchtelingen, ontwikkelingssamenwerking, e.d. Hij stimuleert parochiële vrijwilligers, werkgroepen en parochies zich in te zetten voor mensen in nood en om andere mensen hierbij te betrekken (via fondsenwerving en bewustwordingswerk).

E-mailWebsite
 
  eerste   vorige   overzicht auteurs   volgende   laatste