NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
2000 Evidence based practice
Verschil tussen kwakzalverij en professionaliteit
eerste   vorige   homepage   volgende   laatste

Na de vuurwerkramp (2000) in Enschede ontstond de discussie of praten over traumatische ervaringen de angst en depressies wel zouden verminderden. Gebeurde de hulpverlening aan slachtoffer wel op de goede wijze?
In Amerika werden eerder traumateams gestart, waarin ze de cliënten onmiddellijk lieten praten over de ervaring. Ervan uitgaande dat dit de juiste manier was, bleken de resultaten teleurstellend. Uit onderzoek is gebleken dat het juist positief werkt als je de traumatische ervaringen laat rusten.
Hoewel we dus met goede intenties deze interventie hebben toegepast, bleek dit uiteindelijk geen garantie te bieden voor de effectiviteit. Het is daarom goed om kritisch te kijken naar effecten en om professionele twijfel te hebben over je aanpak. De geschiedenis van hulpverlening zit vol met voorbeelden van interventies die prima bedacht zijn en met de beste bedoelingen uitgevoerd werden, maar toch meer nadelen dan voordelen bleken te hebben. Bekend voorbeeld is lobotomie: bij psychiatrische patiënten werden beide hersenhelften van elkaar gescheiden. Moniz Lima kreeg er in 1949 de Nobelprijs voor, maar nadien bleek het een slechte interventie te zijn.

De vuurwerkramp deed twijfel over sociale interventies ontstaan en de behoefte aan bewijs dat interventies effectief waren groeide. Zo kreeg evidence based werken in de geestelijke gezondheidszorg aandacht.
Evidence based practice is de methode om beslissingen te nemen op grond van het best beschikbare bewijs, de kennis en ervaring van de hulpverlener en de waarde(n) en voorkeur van de cliënt. Door gebruik te maken van evidence based practice kun je voorkomen dat je schadelijke interventies gebruikt. Nog een belangrijk doel is het toepassen van wetenschappelijk onderzoek in de praktijk, hierdoor wordt de hulpverlening verbeterd en is het mogelijk om je keuze voor bepaalde interventies te verantwoorden.

Evidence based practice lijkt misschien een vrij nieuwe methode, maar sinds de zestiende eeuw gingen ze in verschillende wetenschappen en beroepen al gebruik maken van empirisch materiaal en wat de werkelijkheid nu eigenlijk vertelde.
In die periode zien we ook de behoefte van empirisch onderzoek ontstaan in de zorg en hulpverlening. Voorheen werd het geneeskundig handelen vooral gebaseerd op wat Hippocrates (460 v.Chr.- 370 v.Chr.) en Galen (131- 216) over hun leer over de vier humeuren verklaarden. Rond de jaren negentig van de 20ste eeuw kwam de echte doorbraak van empirisch onderzoek in de zorg.
De benaming evidence based medicine is begin jaren negentig geïntroduceerd door een groep onderzoekers. Ondermeer door David Sackett, Brian Haynes en Gordon Guyatt van de McMasters university in Hamilton Canada.
Nadat evidence based practice in de geneeskunde nuttig geacht en populair werd, volgden ook andere beroepsgroepen. Omdat steeds meer beroepen gebruik maakten van deze methode ontstond de overkoepelende benaming evidence based practice.

Binnen de geestelijke gezondheidszorg is het echter complexer om voor wetenschappelijk bewijs te zorgen dan in de algemene gezondheidszorg Dit komt omdat het moeilijk is om de effectiviteit te meten van bepaalde interventies. Zo wordt er vaak de vraag gesteld of de interventie zelf zorgt voor effectiviteit of dat andere factoren zoals de common factors (empathie en presentie e.d.) een grote rol spelen in de werking van de interventie.

Binnen de geestelijke gezondheidszorg wordt relatief weinig wetenschappelijk onderzoek verricht. Zeker bij nieuwe interventies is er nog weinig wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit gedaan. Het is belangrijk je te realiseren dat interventies hierdoor niet meteen bestempeld hoeven te worden als niet effectief of kwakzalverij.

Publicatiedatum: 03-07-2012
Datum laatste wijziging :13-04-2018
Auteur(s): Studenten Fontys , Jan Steyaert,
Verder studeren
Literatuur
Links
Studieopdrachten Klik hier om de studieopdrachten te bekijken
eerste   vorige   homepage   volgende   laatste