NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
Aartjan ter Haar Aartjan ter Haar

Aartjan ter Haar doet onderzoek naar de beeldvorming van mensen met een beperking en werkt aan een proefschrift bij de Universiteit voor Humanistiek. Hij studeerde filosofie, orthopedagogiek en voorlichtingskunde, maar studeerde af als orthopedagoog. Begonnen als activiteitenbegeleider in de verstandelijk gehandicaptenzorg, was hij later uiteenlopende functies betrokken bij verschillende belangenorganisaties van mensen met een beperking, op het laatst bij Ieder(in), koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronisch ziekte.

E-mail
 
Relevante publicaties
  • Vanzelfsprekend? Bejegening van mensen met een verstandelijke beperking. Met co-redacteur S. Overbeek. Antwerpen/Apeldoorn: Garant, 2007
  • Acties met een handicap. Handboek voor leuke en effectieve belangenbehartiging. Met co-redacteur G. Bakker. Antwerpen/Apeldoorn: Garant, 2007
  • Gewoon in beeld. Visies op de beeldvorming over mensen met een verstandelijke handicap. Redacteur. Leuven/Apeldoorn: Garant, 1992
  • Beelden en beeldvorming. Mensen met een verstandelijke handicap in fotografie, film en reclame. Met co-redacteur D.A. Flikweert. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 1989
Vensters
Meegewerkt aan
  eerste   vorige   overzicht auteurs   volgende   laatste