NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
Geduld en toewijding Cecile aan de Stegge en Jan-Cees Hoogeveen (red.)
Geduld en toewijding
Verplegers en verpleegsters in de psychiatrie van 1941 over hun contact met patiënten

Stichting GGz-VS en G.J. Cecile aan de Stegge, Utrecht/Bunnik, 2010
ISBN 9789081299442
€ 18.90
eerste   vorige   overzicht   volgende   laatste
Het hart van GGZ-verpleegkundige Cecile aan de Steege ging sneller kloppen toen zij in het Noord-Hollands Archief in Haarlem 78 inzendingen aantrof van een opstellenwedstrijd die in de zomer van 1941 was uitgeschreven door de Nederlandsche Vereeniging voor Psychiatrie en Neurologie. Zij wist dat de opstellenwedstrijd was geweest, de prijswinnende inzendingen hadden in 1941 in het Tijdschrift voor Ziekenverpleging gestaan. Maar over de rest was niks bekend, totdat Cecile aan de Steege ze ontdekte en al snel concludeerde dat ze hier een historische schat aan praktische verhalen had gevonden. Verhalen die ook nog niet gehoord waren, want wat we van de geschiedenis van de psychiatrie weten is toch vooral overgeleverd door de heren psychiaters.
Aan de Steege besloot haar vondst met een groter publiek te delen. Zij vond collega-verpleegkundige Jan-Cees Hoogeveenl bereid om de handgeschreven inzendingen tijdens zijn nachtdiensten uit te typen. Zelf ging ze op zoek naar de gegevens van de mensen die een opstel hadden geschreven. De instellingen waar de verhalen vandaan kwamen werden gevraagd het project te sponseren en zo ontstond de prachtig vormgegeven bundel ‘geduld en toewijding’, twee woorden die heel precies de inzet van de broeders en zusters uit de eerste vier decennia van de vorige eeuw weergeeft.
De bundel bevat opstellen van tien verpleegsters en veertien verplegers die in de jaren tussen 1906 en 1941 in een Nederlands psychiatrisch ziekenhuis werkzaam waren en biedt de lezer een levendig beeld van hoe het er in de psychiatrie aan toeging. Een verpleger beschrijft het zien van de zogenaamde ‘hysterische sprong’, een verpleegster onthult hoe zij een bed maakte van een baal stro, anderen stellen zich ethische vragen. Verrassend is de warmte en humor waarmee allen schrijven over de patiënten; de boosheid die zij laten doorklinken over het stigma op geestesziekte en op psychiatrische opname en de hoop die zij ontlenen aan (vooral) de ‘actievere therapie’, een combinatie van arbeid en ontspanning. Zij roepen met hun teksten een gesloten en armoedige, maar desondanks tamelijk solidaire wereld op.

Het boek is te bestellen middels storting van 18,90 euro (incl. BTW en verzendkosten) op rekeningnummer ING 75.12.07.411 ten name van G.J. Cecile aan de Stegge te Bunnik.
Lees ook de recensie in NRC Handelsblad.Beoordeling redactie:
eerste   vorige   overzicht   volgende   laatste