Elise van Calcar (1822-1904) Annette Faber
Elise van Calcar (1822-1904)
Een gedreven en begeesterd leven

Verloren, Hilversum, 2022
ISBN 9789087049942
€ 45.00
Bestellen
eerste   vorige   overzicht   volgende   laatste
S I G N A L E M E N T


’Stoer, kort-beslist, geen tegenspraak duldend, slechts noode wederleggingen aanhoorende, is Mevr. Elise van Calcar een van die figuren, welke de hen omringenden weten te domineeren, zoo al niet intimideeren, en wier onbuigbare wil bergen weet te verzetten.’

De vrouw die hier door haar tijdgenote Wilhelmina Drucker beschreven wordt was in haar eeuw een landelijk bekende persoonlijkheid. Elise van Calcar (1822-1904) bracht als schrijfster, pedagoge, feministe en spiritualiste haar ideeën onder de aandacht van het Nederlandse volk. Ze stond voor haar meningen en was van tegenspraak niet gediend.

In haar lange leven schreef Elise van Calcar tientallen boeken en bracht ze haar eigen tijdschriften op de markt. Zij introduceerde de ideeën van Fröbel in het bewaarschoolonderwijs. Ze roerde zich in het discours rond het opkomende feminisme. Daarbij wees ze met grote nadruk op de noodzaak van beroepsonderwijs voor meisjes en kritiseerde ze de verouderde huwelijkswetgeving. Van jongs af aan was ze geïnteresseerd in een mogelijk leven na de dood; ze ontwikkelde zich tot de spil van het opkomende godsdienstige spiritualisme in ons land.

Dit omvangrijke onderzoek van Annette Faber geeft een boeiend beeld van het leven van deze gedreven en fascinerende vrouw.


eerste   vorige   overzicht   volgende   laatste