NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
2016 22 juni - Tolhuistuin: 14.30 - 18.00 uur
Presentatie Canon Cliëntenbeweging GGz
    homepage   volgende   laatsteOp 22 juni 2016 werd in de Tolhuistuin te Amsterdam de
Canon cliëntenbeweging GGz gepresenteerd.
Hieronder het programma. Lees hier het verslag.Een reünie met het verleden,
een gesprek over de toekomstWat stelt de cliëntenbeweging
in de GGz voor!?Op woensdag 22 juni 2016 presenteert de Vereniging Canon sociaal werk de Canon Cliëntenbeweging GGz. In twintig vensters passeren in deze Canon markante gebeurtenissen, hoogtepunten en dieptepunten de revue uit de geschiedenis van wat ooit de gekkenbeweging heette. Van Pandora tot psychiatrische tegenbeweging, van Cliëntenbond tot Gekkenkrant, van Amsterdams model tot Ypsilon, cliëntenraden en de nieuwe BOPZ, van Corrie van Eijk tot Wilma Boevink en de herstelbeweging – deze digitale geschiedschrijving vertelt alle verhalen die daarbij horen. Met een uitgebreid documentenarchief en een ongekende digitale diepgang.

Op 22 juni wordt deze Canon Cliëntenbeweging GGz ten doop gehouden in een feestelijk en onderhoudend programma in de tuinzaal van de Tolhuistuin in Amsterdam (vanuit CS overzijde IJ, naast de Adam-toren). Daarbij is de 93-jarige Corrie van Eijk-Osterholt die in 1972 met haar boek Laten ze het maar voelen mede aan de wieg stond van de cliëntenbeweging, als gast aanwezig.

De bijeenkomst wil een reünie zijn voor oud-gedienden en een inspiratiebron voor nieuwe activisten. We verbinden het verleden met de toekomst en onderzoeken waar de kansen en mogelijkheden liggen. Dat gebeurt aan de hand van het volgende programma:

14.30 uur
Inloop in de zaal
15.00 uur
Welkomswoord Jos van der Lans, eindredacteur Canon sociaal werk
15.05 – 15.30 uur
Presentatie Canon Cliëntenbeweging Ggz, Gee de Wilde (sinds jaar en dag betrokken bij de cliëntenbeweging) interviewt Petra Hunsche, hoofdauteur van de Canon
15.30 – 16.00 uur
Naar aanleiding van de Canon drie persoonlijke reflecties op de geschiedenis van de cliëntenbeweging door:
  1. Jan Verhaegh, filosoof, jarenlang actief en bestuurslid van de WNUSP;
  2. Marlieke de Jonge, 58 jaar praktizerend patiënt en werkzaam in de gezondheidszorg;
  3. Huub Beijers, directeur/coördinator steunpunt GGz Utrecht, vanaf de begin jaren tachtig betrokken bij de cliëntenbeweging.
Intermezzo
Timo van Kempen (redactie Deviant) over de ’cliëntenpers’ - van ’Gekken’krant tot een digitaal platform.


16.00 - 16.45 uur
Gesprek onder leiding van Arend Jan Heerma van Voss (voormalig hoofdredacteur Maandblad Geestelijke volksgezondheid (MGv)) over verleden en toekomst van de cliëntenbeweging. Motto: Wat stelt de Cliëntenbeweging voor en waar gaat het naar toe? Kan de nieuwe GGz de wijk nemen? Tafelgasten:
  • Hamid el Mansouri, over diversiteit
16.45 – 18.00 uur
Borrel en herinneringen ophalen.
Toegang gratis. Graag wel even aanmelden via email: info@josvdlans.nl

Route naar de Tolhuistuin

De Tolhuistuin bevindt zich vanuit het Centraal Station in Amsterdam aan de overzijde van het IJ. Vanaf Amsterdam CS gaat iedere 5 minuten een gratis pont naar de overkant van het IJ (Buiksloterweg, reisduur 3 minuten). Het hoofdgebouw van de Tolhuistuin zie je direct na het aanmeren van de pont linksvoor liggen. Bij het gebouw neem je niet de grote trap naar het Café-Restaurant THT. De ingang van de verschillende zalen vind je daar beneden aan de voorkant van het gebouw, links van de trap. Volg binnen de aanwijzingen naar de Tuinzaal.

Voor meer informatie over openbaar vervoer en parkeren klik hier.

Over de Canon cliëntenbeweging GGz

De Canon cliëntenbeweging Ggz is sinds 2014 ontwikkeld met steun van een tiental GGz-instellingen en het bedrijf Hersteltalent. De Canon bevat 20 vensters die met elkaar een inkijkje bieden in de geschiedenis van de cliëntenbeweging in de GGz. Dat is een geschiedenis die in de jaren zeventig in een stroomversnelling komt en een grote invloed heeft gehad op de inhoud van de zorg. Niet eerder is deze geschiedenis zo omvattend en zo toegankelijk gedocumenteerd. Het merendeel van de teksten is verzorgd door Petra Hunsche, die in 2008 het boek De strijdbare patiënt. Van gekkenbeweging tot cliëntenbewustzijn. Portretten 1970-2000 (Haarlem: Het Dolhuys) schreef. Dit overzicht vormde het vertrekpunt voor deze Canon, waarin een heel bijzondere geschiedenis digitaal toegankelijk is gemaakt.

De Canon cliëntenbeweging vormt een onderdeel van een snel in omvang toenemend digitaal platform www.canonsociaalwerk.eu waarin sinds 2007 systematisch de geschiedenis van de sociale sector wordt ontsloten.

Bijdrage in de kosten

De toegang is gratis om geen drempel op te werpen. Om de onkosten te bestrijden wordt voor wie het zich kan veroorloven een bijdrage in de kosten op prijs gesteld. In de zaal is daarvoor een collectebus aanwezig, maar je mag de bijdrage ook overschrijven op bankrekening IBAN: NL25 TRIO 0254 4461 08, ten name van Vereniging Canon sociaal werk, Amsterdam, o.v.v. Clïëntenbeweging GGz.

Organisatie
Wouter van de Graaf
Petra Hunsche
Doortje Kal
Jos van der Lans


Informatie: Jos van der Lans, info@canonsociaalwerk.eu

Publicatiedatum: 19-04-2016
Datum laatste wijziging :01-10-2020
Aanvullend materiaal
    homepage   volgende   laatste