NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
2013 Het jonge kind
Autisme en vroegherkenning
eerste   vorige   homepage   volgende   laatste
In toenemende mate wordt aandacht besteed aan vroegherkenning en -behandeling. Onderzoek toont aan dat hoe eerder autisme bij een kind wordt onderkend hoe beter de ontwikkelingskansen zijn. In 2013wordt op initiatief van Karakter Kinder- en Jeugdpsychiatrie en Altrecht in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA), Stichting Papageno, en de Academische werkplaatsen Autisme (Samen Doen en Reach-Aut), het landelijk expertisenetwerk Autisme Jonge Kind (AJK) opgericht.

Het AJK streeft er naar om een verhoogd risico op Autisme Spectrum Stoornis (ASS) voor de leeftijd van 36 maanden te signaleren en zorg op maat te bieden aan kind en ouders zodat de ontwikkeling zo positief mogelijk wordt beïnvloed. Het AJK stimuleert multidisciplinaire diagnostiek en intercollegiale samenwerking rondom casuïstiek waarbij sprake is van complexiteit op meerdere ontwikkelingsgebieden. Dezelfde doelstelling beoogt de in 2015 door het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) gepubliceerde JGZ- richtlijn Autismespectrumstoornissen. Signalering, begeleiding en toeleiding naar diagnostiek. De richtlijn heeft geleid tot aanpassingen in het Van Wiechen ontwikkelingsonderzoek (VWO). Dit onderzoek wordt gebruikt op de Consultatie Bureaus en betreft een populatie onderzoek waarin kinderen worden gecheckt op vertragingen en afwijkingen in de ontwikkeling. Het betreft een eerste signalering en geen screening op een bepaalde stoornis. Dat gebeurt pas in een volgende fase die naar specifieke diagnostiek moet leiden. De aanpassingen in het VWO sluiten aan bij de richtlijn en moet er toe bijdragen dat signalen die mogelijk zouden kunnen passen bij ASS, eerder worden herkend.

Onderzoek heeft uitgewezen dat de diagnose autisme vroeger onderkend kan worden dan gemiddeld gebeurt. Er hoeft echter niet altijd een diagnose te zijn gesteld om gerichte hulp te bieden. Vroege kenmerken van autisme liggen vooral in de sociale, communicatieve en spelontwikkeling. Soms is het nog moeilijk om een diagnose te stellen, gezien verschillende ontwikkelingsstoornissen op symptoomniveau kunnen overlappen. Ook al is er geen diagnose gesteld, vertragingen en afwijkingen in genoemde ontwikkelingsdomeinen verdienen al in een vroeg stadium de nodige aandacht. De zorg van ouders dienen te worden gehoord. Zij moeten adviezen krijgen over hoe zij de ontwikkeling van hun kind kunnen stimuleren.

AJK en NCJ beogen een vroegere onderkenning van mogelijke kenmerken van autisme gekoppeld aan directe opvoedingsondersteuning aan ouders, op maat en zo vroeg als mogelijk. Bij uitstel wordt de ouder onzeker en gaat er kostbare tijd verloren. De eerste levensjaren worden gekenmerkt door een grote breinplasticiteit en deze dient derhalve benut te worden. Het AJK heeft vanuit deze gedachte een kortdurende oudertraining ontwikkeld, genaamd BEER (Blended E-health for children at Early Risk), die laagdrempelig kan worden ingezet. Deze oudertraining bestaat uit een e-learning in combinatie met huisbezoeken en kan al bij eerste vermoedens worden gestart om samen met ouders te ontdekken wat het kind helpt zich beter te ontwikkelen en wat voor vorm van hulp hier mogelijk verder voor nodig is. De komende jaren wordt onderzoek verricht naar de effectiviteit van deze oudertraining.

Publicatiedatum: 19-06-2019
Datum laatste wijziging :24-06-2019
Verwante vensters
Verder studeren
  • Externe link I.A. van Berckelaer-Onnes, G. van de Glind, P. Anzion & Werkgroep richtlijn ASS-JGZ (2015), JGZ-richtlijn Autismespectrumstoornissen: Signaleren, begeleiding en toeleiding naar diagnostiek. Utrecht: Nederlands Centum voor Jeugdgezondheidszorg.
  • G. Dawson (2008), Early behavioral intervention, brain plasticity, and the prevention of autism. Developmmental Pyschopathology, 20 (3), p.775-803.
  • S.J. Rogers, L. Vismara, A.L. Wagner, C. McCormick, G. Young & S. Ozonoff (2014), Autism treatment in the first year of life: A pilot study of infant start, a parent-implemented intervention for symptomatic infants. Journal of Autism and Developmental Disorder, 44 (12), p.2981-2995.
  • Vanuit Autisme Bekeken (2015), Vroegdiagnostiek van autisme: eerder, sneller, beter. Soest: Practicum.
  • A.de Bildt, I.Servatius-Oosterling, M.de Jonge (2021), Autisme bij Kinderen. Signalering, diagnostiek en behandeling. bohn stafleu van loghum.
Links
Video

eerste   vorige   homepage   volgende   laatste