NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
1998 AsosiashonAutismo Curaçao (AAC)
Ondersteuning van mensen met autisme op Curaçao
eerste   vorige   homepage   volgende   laatste
Op 16 oktober 1997 vond er op Curaçao een eerste ouderbijeenkomst plaats voor ouders van kinderen met autisme. Eindelijk was er een gezamenlijk moment van herkenning. Tot dan toe was autisme op Curaçao geen (h)erkend probleem. Er was nog nooit officieel onderzoek naar gedaan waardoor er weinig bekend was over het voorkomen van autisme op Curaçao. De ouderbijeenkomst was dé aanleiding om een oudervereniging op te richten en de daad werd bij het woord gevoegd: op 28 januari 1998 werd de Asosiashon Autismo Curaçao (AAC) officieel opgericht.

Bij de voorbereidingen was nauw contact met de Nederlandse oudervereniging (NVA). In overleg werd een programma opgesteld om een eerste reeks lezingen over autisme op Curaҫao te organiseren. Prof. dr. Ina van Berckelaer-Onnes werd hiervoor uitgenodigd. Zij verzorgde uiteenlopende presentaties en werkgroepen voor gedragsdeskundigen, leerkrachten, jeugdartsen en beleidsmakers. Zij bood tevens ondersteuning bij het diagnosticeren van kinderen. Vóór 1998 was reeds door een aantal psychologen de brede diagnose ‘pervasieve ontwikkelingsstoornis’ bij verschillende kinderen gesteld. Inge van Balkom, destijds kinderpsychiater op Aruba, bezocht maandelijks het eiland om de diagnoses verder door te nemen en behandeltrajecten op te stellen.

Naast de AAC heeft Stichting Opvoedingsondersteuning aan Kinderen met een Handicap (SOKH) een zeer belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van behandelplannen voor kinderen en later ook jongvolwassenen met autisme. SOKH, onder leiding van Inge Boutier, onderhield nauwe banden met de Universiteit Leiden. Dit mondde uit in verschillende financieel gehonoreerde autismeprojecten, waaronder een behandelproject voor jonge kinderen met autisme. SOKH werd bij de uitvoering daarvan ondersteund door Leidse studenten orthopedagogiek en promovendi olv Ina van Berckelaer-Onnes. Ook het Speciaal Onderwijs Curaçao heeft op projectmatige basis gebruik gemaakt van deze expertise.

In 2009 kreeg SOKH een zorgcontract aangeboden dat volledig was gebaseerd op zorg aan kinderen en jongvolwassenen met een autismespectrumstoornis. Zeer uniek, omdat het los werd gezien van de grote organisatie voor gehandicaptenzorg. Dit heeft de zorg voor mensen met autisme een flinke boost gegeven. In 2015 werden de activiteiten van SOKH grotendeels overgedragen aan de SGR-Groep (Stichting Gehandicapten-en Revalidatiezorg-Groep).
SGR-groep heeft de meeste activiteiten van SOKH overgenomen. Hierdoor kon de begeleiding/behandeling van de kinderen en jong volwassenen worden voortgezet. Deze bestaat uit ontwikkelingsgerichte dagactiviteiten voor kinderen tussen de 3-7 jaar. De jongvolwassenen hebben een arbeidsmatige dagactiviteit, gericht op tuinieren en dierverzorging. ’s Middags wordt het middagprogramma voortgezet voor kinderen die ’s morgens speciaal onderwijs volgen. Ook het door SOKH opgerichte paardenproject (hippotherapie) is door de SGR overgenomen.

SOKH heeft nog steeds een groep kinderen onder haar hoede, die vanwege hun gedrag niet in staat zijn om het reguliere of speciale onderwijs te volgen en aan wie de SGR geen adequaat hulp aanbod kon geven. SOKH biedt deze kinderen in een klein klasje een individueel programma. Dit succesvolle programma leidde in 2017 tot de start van een aparte school Unique Learning Centrum (ULC). SOKH behoudt haar individuele therapie functie voor deze doelgroep en onderhoudt ter versterking en deskundigheidsbevordering nauwe contacten met autisme-experts in Nederland, die op haar verzoek regelmatig autisme bijscholingscursussen op Curaçao verzorgen.

Inmiddels is ook op Aruba een oudervereniging FAA (Fundacion Autismo Aruba) actief, maar daar zijn nog geen centra voor dagbehandeling of activiteiten specifiek voor deze doelgroep. Op Bonaire is nog geen oudervereniging. Balans Bonaire bestaat wel, opgericht door leerkrachten. St. Maarten en St. Eustatius proberen vanuit het speciaal onderwijs kinderen met autisme een aangepast programma te bieden. Saba heeft nog niets op het gebied van autisme geregistreerd. Incidenteel worden kinderen met een vermoeden van autisme doorgestuurd naar Curaçao voor verder onderzoek.

Publicatiedatum: 30-09-2018
Datum laatste wijziging :04-11-2018
Verwante vensters
Literatuur
Links
Video

Autisme op Curacao from Renée Gielen on Vimeo.

eerste   vorige   homepage   volgende   laatste